Koiran ja kissan vienti Ruotsiin

Nämä vaatimukset koskevat vain matkustajan mukana kulkevia lemmikkieläimiä, joita ei ole tarkoitettu myytäväksi tai luovutettavaksi uudelle omistajalle.

Jos eläin lähetetään ilman mukana seuraavaa matkustajaa tai on viennin jälkeen tarkoitettu edelleen myytäväksi tai luovutettavaksi uudelle omistajalle, on eläimen viennissä noudatettava kaupallisen viennin ehtoja. Kaupallisen viennin ehtoja noudatetaan myös mikäli kuljetettavien eläinten yhteismäärä on kuusi tai enemmän.

1. Tunnistusmerkintä

Eläimen on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla tai selkeästi luettavalla tatuoinnilla. 3.7.2011 alkaen ainoastaan mikrosirumerkintä hyväksytään tunnistusmerkinnäksi. Tatuointi hyväksytään kuitenkin tunnistusmerkintänä, jos tatuointi on tehty ennen 3.7.2011.   3.7.2011 jälkeen selkeällä tatuoinnilla tunnistusmerkityllä eläimellä täytyy olla mukana kirjallinen todiste siitä, että tatuointi on tehty ennen 3.7.2011.

Mikrosirun tulee olla ISO 11784-standardin mukainen ja se käyttää HDX- tai FDX-B-tekniikkaa. Mikrosiru voidaan lukea ISO 11785-standardin mukaisella lukulaitteella. Jos mikrosiru ei ole säädettyjen vaatimusten mukainen, tulee eläimen tuojalla olla mikrosirun lukemiseen tarvittava laite mukanaan.

Eläimen tulee olla tunnistusmerkitty ennen raivotautirokotuksen antamista. Tunnistusnumero on merkittävä rokotustodistuksiin ja laboratoriovastaukseen.

2. Raivotautirokotus

Eläimen on oltava rokotettu raivotautia vastaan kansainvälisen standardin (WHO) mukaisella inaktivoidulla rokotteella, joka sisältää vähintään yhden antigeeniyksikön annosta kohti. Myös rekombinanttirokotteet hyväksytään.

Raivotautirokotus tulee antaa ja tarvittaessa uusia rokotteen valmistaneen laboratorion suositusten mukaisesti. Eläimen tulee olla tunnistusmerkitty ennen raivotautirokotuksen antamista. Rokotus on annettava vähintään 21 vrk ennen vientiä. Uusintarokotuksessa ei vaadita 21 vrk:n varoaikaa, jos rokotus on annettu ennen edellisen rokotuksen voimassaolon päättymistä. Edellisestä rokotuksesta on oltava merkintä lemmikkieläinpassissa tai muussa rokotustodistuksessa. Eläinlääkäri merkitsee rokotuksen viimeisen voimassaolopäivän lemmikkieläimen todistukseen (ns. lemmikkieläinpassiin).

Suomessa tällä hetkellä käytössä olevat raivotautirokotteet ovat voimassa rokotteesta riippuen kaksi tai kolme vuotta, jos rokotus on annettu yli vuoden ikäiselle eläimelle.

3. Raivotautivasta-aineiden määritys

1.1.2012 alkaen Ruotsiin vietäviltä lemmikeiltä ei vaadita raivotautivasta-ainemääritystä.

4. Käsittely ekinokokkoosia vastaan

1.1.2012 alkaen Ruotsiin vietäviltä lemmikeiltä ei enää vaadita ekinokokkoosilääkitystä.

5. Lemmikkieläinpassi

Eläimen mukana on oltava lemmikkieläimen todistus (ns. lemmikkieläinpassi), josta käyvät ilmi eläimen tunnistusta, raivotautirokotusta, raivotautivasta-aineiden määritystä ja tarvittaessa ekinokokkoosilääkitystä koskevat tiedot (osat I-V ja tarvittaessa osa VII).

6. Rokottamattomien pentujen vienti

Rokottamattomien koiran- ja kissanpentujen vienti Ruotsiin on mahdollista tietyistä raivotautivapaista EU-maista, myös Suomesta, jos vientiin on erityinen syy. Vienti edellyttää Jordbruksverketin myöntämää poikkeuslupaa. Poikkeuslupa on maksullinen. Kuitti maksusta on liitettävä lupahakemukseen. Vientiehdot ovat seuraavat:

 • Eläin on alle kolmen kuukauden ikäinen vientihetkellä.
 • Eläin viedään suoraan kasvattajan luota, jossa eläin on syntynyt ja pidetty syntymästään saakka, eikä eläin ei ole ollut tekemisissä villieläinten kanssa.
 • Eläintä ei ole rokotettu raivotautia vastaan.
 • Eläin on tunnistusmerkitty mikrosirulla.
 • Eläimellä on lemmikkieläimen todistus (ns. lemmikkieläinpassi).
 • Eläin kuljetetaan Ruotsiin suoraan kasvattajan luota.

Lupahakemus on toimitettava Jordbruksverketiin vähintään 30 vrk ennen suunniteltua vientiajankohtaa ja lupahakemukseen on liitettävä seuraavat tiedot/asiakirjat:

 1. selvitys perusteista, miksi eläin pitäisi viedä Ruotsiin ennen kuin se täyttää Ruotsin normaalit vientivaatimukset,
 2. eläimen laji, rotu, syntymäaika ja tunnistusnumero,
 3. suunniteltu tuontipaikka ja -ajankohta,
 4. ostajan nimi, henkilötunnus ja osoite,
 5. kasvattajan nimi ja osoite,
 6. kasvattajan kirjallinen vakuutus siitä, että pentu on syntynyt kasvattajan luona, ei ole oleskellut muualla eikä ole ollut tekemisissä villieläinten kanssa.
 7. tieto siitä, matkustaako eläin omistajan / omistajan edustajan kanssa vai yksin.

Ruotsin tuontivaatimukset perustuvat edelleen suurelta osin Ruotsin kansalliseen lainsäädäntöön. Evira ei voi antaa tulkintaohjeita epäselvissä tilanteissa eikä erityisvapauksia määräyksistä.

Yhteystiedot Ruotsin viranomaisiin
Lisätietoja Ruotsin tuontivaatimuksista on saatavissa Ruotsin viranomaisilta:
Statens Jordbruksverk
Smittskyddsenheten
551 82 Jönköping
puh. +46 (0)771-223 223 tai +46 (0)36-15 50 00 (keskus)
asiakaspalvelusähköposti: kundtjanst at-merkki-kapea.gif jordbruksverket.se
Jordbruksverket

Tulosta

Anna palautetta tästä sivusta

Anna palautetta tästä sivusta

Auta meitä kehittämään Evira.fi-sivustoa!

Kerro meille, jos teksti ei tällä sivulla ole riittävän selkeätä, jos siitä puuttuu mielestäsi jotain oleellista tai jos sen ajantasaisuudessa on toivomisen varaa.

Luemme kaikki palautteet ja otamme ne huomioon, kun kehitämme sivuja. Pääsääntöisesti emme vastaa sivukohtaiseen palautteeseen.

Eviran toimintaan liittyvää palautetta voit antaa erillisellä Palautelomakkeella