Päivitetty 10.09.2013

Kalastustuotteiden pakkausmerkinnät

Lajin kauppanimi (ja tieteellisen nimi), tuotantomenetelmä ja pyyntialue

EY-säädökset (Neuvoston asetus (EY) N:o 104/2000 ja komission asetus (EY) N:o 2065/2001) edellyttävät lajin kauppanimen, tuotantomenetelmän ja pyyntialueen merkintöjä myytäessä kalastus- ja vesiviljelytuotteita loppukuluttajalle. Jäsenvaltioiden on vahvistettava luettelo niiden alueella sallittujen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden hyväksyttävistä kauppanimistä. Suomessa sallitut kauppanimet on vahvistettu maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (597/2008).

Merkintävelvoite koskee tuoreena tai jäädytettynä myytävän kalan (sekä kokonaisen kalan että kalafileiden yms.), äyriäisten ja nilviäisten lisäksi kuivattua, suolattua, savustettua ja hiillostettua kalaa (kalafileitä yms.), äyriäisiä ja nilviäisiä. Merkintävelvoite koskee vastaavasti myös muita meressä eläviä selkärangattomia kuin äyriäisiä ja nilviäisiä. Samoin se koskee kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä ja muista selkärangattomista valmistettuja jauhoja, jauheita ja pellettejä. Sen sijaan merkintävelvoite ei koske kalavalmisteita eikä niiden sisältämiä kala-ainesosia.

Pyynti- tai nostopäivä

Kansallisen lainsäädännön (MMM:n asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011) mukaan tuoreen kalan pyynti- tai nostopäivä on selvästi ilmoitettava myynnin yhteydessä. Pyynti- tai nostopäivä on aina ilmoitettava myynnin yhteydessä kotimaisesta tuoreesta kalasta ja kolmansista maista tulleesta kalasta. Jos pyynti- tai nostopäivä on muun tuoreen kalan osalta saatavissa asiakirjoista, se tulee ilmoittaa myynnin yhteydessä. Tuoreeseen kalaan katsotaan kuuluvaksi esimerkiksi tuoreet kokonaiset kalat, fileet, suikaleet, palat ja murskeet.

Gempylidae-heimoon kuuluvien kalojen lisämerkinnät (Komission asetus (EY) N:o 1020/2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EPNA N:o 853/2004 liitteen III muuttamisesta)

Suomen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kauppanimiluettelossa ainoa Gempylidae-heimon kalalaji on Lepidocybium flavobrunneum, jonka suomenkielinen nimi on eskolaari. Eskolaaria saa myydä vain pakattuna. Pakkauksiin edellytetään seuraavanlaista lisämerkintää: ”Koska eskolaari sisältää runsaasti sulamatonta rasvaa, jonka nauttiminen voi aiheuttaa suolisto-oireita (mm. rasvaripulia), se on kypsennettävä siten, että suurin osa rasvasta poistuu kalasta (esim. grillaamalla). Kalan rasvaa ei saa käyttää kastikkeen valmistukseen.”

Muut pakkausmerkinnät

Lisäksi kalastustuotteiden pakkauksiin edellytetään pakkausmerkintäasetuksen Kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 1084/2004 (muutokset 724/2007 ja 1224/2007) mukaiset merkinnät. Laitoksissa kalastustuotteet on merkittävä tunnistusmerkillä (EPNA (EY) N:o 853/2004).

Lisää aiheesta Eviran Kalastustuotteiden valvontaohjeessa 16023/1

Päivitetty 10.09.2013
Tulosta

Anna palautetta tästä sivusta

Anna palautetta tästä sivusta

Auta meitä kehittämään Evira.fi-sivustoa!

Kerro meille, jos teksti ei tällä sivulla ole riittävän selkeätä, jos siitä puuttuu mielestäsi jotain oleellista tai jos sen ajantasaisuudessa on toivomisen varaa.

Luemme kaikki palautteet ja otamme ne huomioon, kun kehitämme sivuja. Pääsääntöisesti emme vastaa sivukohtaiseen palautteeseen.

Eviran toimintaan liittyvää palautetta voit antaa erillisellä Palautelomakkeella