Päivitetty 06.02.2012

Olet tässä: Etusivu Tietoa Evirasta Asiakokonaisuudet Luomu Valvonta Seuraamukset ja muutoksenhaku

Seuraamukset säännöstenvastaisesta luomutoiminnasta

Jos toimija ei noudata luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksia, voi seuraamuksena olla markkinointikielto tai erottaminen valvontajärjestelmästä. Markkinointikiellon saanut toimija ei voi myydä tuotteitaan luonnonmukaisesti tuotettuina. Tavanomaisena tuotantona tuotteet voi myydä. Markkinointikielto voi koskea tiettyä tuote-erää tai koko tuotantoa. Jälkimmäisessä tapauksessa markkinointikielto annetaan aina määräaikaisena.

Mikäli rikkomus on vakava tai pitkään jatkunut, voidaan toimija erottaa valvontajärjestelmästä enintään kahdeksi vuodeksi. Evira voi lisäksi poistaa valvontajärjestelmästä toimijan, joka on laiminlyönyt säädetyt maksut.

Lievistä rikkomuksista voidaan antaa huomautus. Se on kirjallinen kehotus asian korjaamiseksi. Huomautus voidaan antaa määräaikaisena. Mikäli huomautuksen kohteena olevaa puutetta ei noudateta määräajassa, on seuraamuksena markkinointikielto.

Muutoksenhaku

Kaikki valvontaviranomaisen tekemät päätökset ovat valituskelpoisia. ELY-keskusten tekemiin päätöksiin voi hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. Eviran päätöksiin haetaan muutosta hallinto-oikeudesta. Valitusaikaa on 30 päivää siitä, kun toimija on saanut päätöksen tietoonsa.

Päivitetty 06.02.2012

Olet tässä: Etusivu Tietoa Evirasta Asiakokonaisuudet Luomu Valvonta Seuraamukset ja muutoksenhaku

Tulosta

Anna palautetta tästä sivusta

Anna palautetta tästä sivusta

Auta meitä kehittämään Evira.fi-sivustoa!

Kerro meille, jos teksti ei tällä sivulla ole riittävän selkeätä, jos siitä puuttuu mielestäsi jotain oleellista tai jos sen ajantasaisuudessa on toivomisen varaa.

Luemme kaikki palautteet ja otamme ne huomioon, kun kehitämme sivuja. Pääsääntöisesti emme vastaa sivukohtaiseen palautteeseen.

Eviran toimintaan liittyvää palautetta voit antaa erillisellä Palautelomakkeella