Päivitetty 08.05.2015

Hyväksytyt laboratoriot

Evira pitää rekisteriä hyväksymistään laboratorioista. Hyväksytyt laboratoriot on ryhmitelty vasemmalla olevien materiaalikohtaisten linkkien alle. Laboratorion nimestä avautuu ote laboratorion hyväksynnän piiriin kuuluvista arvioiduista ja akkreditoiduista menetelmistä. Kaikilla hyväksytyillä laboratorioilla on hyväksyntä yhden tai useamman alla luetellun lain nojalla

  • elintarvikelaki (23/2006)
  • terveydensuojelulaki (763/1994)
  • lannoitevalmistelaki (539/2006)
  • rehulaki (86/2008)
  • eläintautilaki (441/2013)
  • kasvinterveyden suojelemisesta annettu laki (702/2003).

Hyväksytyn laboratorion velvollisuudet

Hyväksytyille laboratoroille em. lakien asettamat yleiset velvollisuudet ovat

  • Laboratorion toiminnassa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava Eviraan; myös menetelmissä tapahtuvat muutokset on ilmoitettava
  • terveysvaaraan viittaavista tutkimustuloksista on viivytyksettä ilmoitettava toimeksiantajalle
  • Zoonoosien seurantaan ja valvontaa liittyvistä tutkimuksista ja niiden tuloksista on ilmoitattava Eviralle
  • Zoonoosien seurantaan ja valvontaan liittyvissä tutkimuksissa eristetyt mikrobikannat on toimitettava Eviraan
Päivitetty 08.05.2015
Tulosta

Anna palautetta tästä sivusta

Anna palautetta tästä sivusta

Auta meitä kehittämään Evira.fi-sivustoa!

Kerro meille, jos teksti ei tällä sivulla ole riittävän selkeätä, jos siitä puuttuu mielestäsi jotain oleellista tai jos sen ajantasaisuudessa on toivomisen varaa.

Luemme kaikki palautteet ja otamme ne huomioon, kun kehitämme sivuja. Pääsääntöisesti emme vastaa sivukohtaiseen palautteeseen.

Eviran toimintaan liittyvää palautetta voit antaa erillisellä Palautelomakkeella