Päivitetty 02.01.2012

Olet tässä: Etusivu Tietoa Evirasta Esittely Toiminta Tieteellinen tutkimus Linjaus tieteellisestä tutkimuksesta

Linjaus Eviran tieteellisestä tutkimuksesta

Eviran tekemässä tieteellisessä tutkimuksessa keskitytään yhteiskunnan tarpeisiin vastaaviin tutkimushankkeisiin. Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäksi keskiössä on sen tieteellinen taso. Tutkimushankkeissa on huomioitava myös valvonnan tarpeet. Ulkopuolista rahoitusta on haettava aktiivisesti tutkimuksen kärkihankkeille ulkomailta erityisesti EU:lta ja yhteispohjoismaisista lähteistä sekä kotimaasta Suomen Akatemialta, TEKESiltä, MMM:ltä ja erilaisilta säätiöiltä.

Tutkijoiden verkostoitumiseen panostetaan ja yhteyksiä ulkomaisiin ja kotimaisiin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin lisätään. Kansainvälinen vertailulaboratorioverkosto on hyvä tapa verkostoitua myös kansainväliseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja yhteishankkeisiin. Tieteellisen tutkimuksen ohjausta tehostetaan ja tieteellisen artikkelin kirjoittamisen loppuunsaattamista nopeutetaan.

Linjaus elintarviketurvallisuuden ja ravitsemustutkimuksen alueella

Mikrobiologian alalla keskitytään elintarvikkeiden välityksellä leviävien bakteeri- ja loistautien tutkimukseen ruokamyrkytysten ja muiden tartuntojen ennaltaehkäisemiseksi. Sekä mikrobiologisen että kemiallisen tutkimuksen perustana ovat kansalliset valvonta- ja seurantaohjelmat. Kemiallinen elintarviketurvallisuustutkimus kohdistuu haitallisten aineiden esiintyvyyden kehittymisen ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden rinnalla elintarvikkeiden ravintosisältöön ja uusiin valmistustekniikoihin eri tuotantovaiheissa.

1. Mikrobiologinen elintarviketurvallisuus
Bakteerizoonoosit
Elintarvikevälitteiset loiszoonoosit
Mikrobilääkeresistenssa

2. Kemiallinen elintarviketurvallisuus ja ravitsemus
Elintarvikkeiden vieraat aineet
Geenitekniikka ja nanomateriaalit
Ravintosisältö

Linjaus eläinten terveyden ja hyvinvoinnin alueella

Tieteellisessä tutkimuksessa keskitytään Suomen kannalta tärkeiden ja taloudellisesti merkittävien tarttuvien eläintautien tutkimusalueeseen. Hyvinvointitutkimuksen perustana on Eviran eläintautitutkimus ja terveydenhuoltojärjestelmästä saadut tiedot eläinten tuotanto-olosuhteista, sairauksista ja lääkityksistä. Eläinten terveys on oleellinen osa niiden hyvinvointia, mikä tulee ottaa huomioon myös eläinjalostuksessa.

1. Kansallisesti merkittävät ja Suomea uhkaavat virustartunnat

2. Eläinten terveydenhuolto ja hyvinvointi (sisältäen loistutkimuksen)

3. Eläinten bakteeri-infektiot, erityisesti elintarvikevälitteiset bakteerit ja niiden hoitoon liittyen antibioottiresistenssi

4. Taudit luonnonvaraisissa, tarhatuissa ja viljellyissä eläimissä

Linjaus kasvintuotannon ja kasvinterveyden alueella

Evira ei varsinaisesti tee kasvintuotannon edellytyksiin tai kasvinterveyteen liittyvää tieteellistä tutkimusta, mutta on aloittamassa kasvinterveyteen liittyvää tieteellistä riskinarviointia. Siinä keskitytään Suomen kannalta tärkeimpiin ja taloudellisesti merkittävimpiin tuholaisiin. Kasvintuotannon edellytyksiin ja kasvinterveyteen liittyvän tutkimustiedon saannin varmistamiseksi Evira toimii aktiivisesti yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden kanssa tutkimuksen kohdentamiseksi oman tehtäväalueensa kannalta tärkeisiin tutkimushankkeisiin. Evira osallistuu tutkimushankkeiden ohjausryhmiin, tarjoaa valvonta- ja analyysitoiminnassa syntyviä aineistoja tutkimuksessa hyödynnettäviksi sekä tekee mahdollisuuksien mukaan tutkimushankkeiden laboratorioanalyysejä.

Kasvinterveyden riskinhallinta saa tutkimustietoa toimintansa tueksi, kun
1. Riskinhallinnan asiantuntijat verkottuvat aktiivisesti tutkijoiden kanssa,

2. Asiantuntijat hyödyntävät julkaistua tietoa kirjallisuuskatsauksien ja tietokantahakujen avulla sekä

3. Riskinhallinta listaa ja julkaisee tutkimustarpeensa uuden, puuttuvan tiedon tuottamiseksi.


Päivitetty 02.01.2012

Olet tässä: Etusivu Tietoa Evirasta Esittely Toiminta Tieteellinen tutkimus Linjaus tieteellisestä tutkimuksesta

Tulosta

Anna palautetta tästä sivusta

Anna palautetta tästä sivusta

Auta meitä kehittämään Evira.fi-sivustoa!

Kerro meille, jos teksti ei tällä sivulla ole riittävän selkeätä, jos siitä puuttuu mielestäsi jotain oleellista tai jos sen ajantasaisuudessa on toivomisen varaa.

Luemme kaikki palautteet ja otamme ne huomioon, kun kehitämme sivuja. Pääsääntöisesti emme vastaa sivukohtaiseen palautteeseen.

Eviran toimintaan liittyvää palautetta voit antaa erillisellä Palautelomakkeella