Senast uppdaterad 04.11.2014

Du är här: Frontsida Djur Införsel och utförsel EU medlemsländer, Norge och Schweitz Godkända inrättningar i veterinära området för EU:s inre marknad

Godkända inrättningar i veterinära området för EU:s inre marknad

Godkända inrättningar i veterinära området för EU:s inre marknad är listade på denna sida enligt direktiv 2008/73/EC.

Godkända stationer/grupper, sperma och embryon

Inrättningar för fjaderfä

Godkända organ, institut och centra

Godkända djurförmedlarna

Godkända laboratorier

Senast uppdaterad 04.11.2014

Du är här: Frontsida Djur Införsel och utförsel EU medlemsländer, Norge och Schweitz Godkända inrättningar i veterinära området för EU:s inre marknad

Skriv ut

Ge respons på denna sida

Ge respons på denna sida

Hjälp oss att utveckla Eviras webbplats!

Berätta om texten inte är tillräckligt klar och tydlig på någon sida, om något väsentligt saknas eller om texten inte är tillräckligt aktuell.

Vi läser all respons och beaktar den då vi utvecklar sidorna. Vi svarar i regel inte på respons på enskilda sidor.

Respons på Eviras verksamhet kan ges med det separata Responsformuläret