Senast uppdaterad 11.09.2014

Import av hundar, katter och illrar från EU-länder till Finland

Dessa krav gäller också införsel av hundar, katter och illrar till Finland från Norge, Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanen.

 

Dessa krav gäller enbart sådana sällskapsdjur som en resenär har med sig och som inte har avsetts att säljas eller överlämnas till en ny ägare.

Om djuret reser utan resenär eller om djurens antal är över 5 och reser med ägaren läs även sidan Djur som reser utan resenär eller om djurens antal är över 5 och reser med ägaren

1. Identitetsmärkning

Ett djur måste ha gjorts identifierbart med ett mikrochip eller en klart läsbar tatuering. Från och med den 3.7.2011 godkänns enbart mikrochipsmärkning som identifieringssystem. Tatuering godkänns dock som identitetsmärkning om tatueringen är gjord före den 3.7.2011. Efter den 3.7.2011 ska ett djur som har en klart läsbar tatuering åtföljas av ett skriftligt bevis på att djuret är tatuerat före den 3.7.2011.

Microchipet bör överensstämma med ISO-standard 11784 och som fungerar med HDX- eller FDX-B-teknik. Microchipet kan avläsas med läsare som överensstämmer med ISO-standard 11785. Om microcipet inte uppfyller dessa krav, skall ägaren eller den som ansvarar för sällskapsdjuret kunna tillhandahålla vad som krävs för att läsa av microchipet.

 Ett djur måste vara identifierbart innan det får en rabiesvaccinering.

2. Vaccination mot rabies

Ett djur måste vara vaccinerat mot rabies med ett inaktiverat vaccin som fyller den internationella standarden (WHO) och som innehåller minst en antigenenhet per dos. Även rekombinanta rabiesvacciner godkänns.

Rabiesvaccineringen måste ges och vid behov förnyas i överensstämmelse med rekommendationerna från det laboratorium där vaccinet framställts. Ett djur måste vara identifierbart innan det får rabiesvaccinering . Vaccinering måste ges minst 21 dygn före införseln. När det gäller förnyad vaccination krävs ingen karenstid på 21 dygn om vaccinationen har getts innan den föregående vaccinationen slutat gälla.

De rabiesvaccin som för närvarande används i Finland är i kraft i två eller tre år, beroende av vaccinet, om vaccinet har getts till ett djur som är över ett år gammalt.

3. Behandling mot echinococcos

Läkemedelsbehandling mot echinococcos krävs endast av hundar, katter behöver inte behandlas. Också valpar under tre månader och bl.a. hundar som kommer till Finland från Sverige skall behandlas innan de kommer till landet. Veterinären i landet utanför Finland antecknar läkemedlet som getts i djurets pass.

Behandlingen är en lämplig dos av ett för denna djurart godkänt prazikvantel - eller epsiprantelinnehållande läkemedel mot bandmaskar som orsakar echinococcos. Medicineringen ges utomlands 1-5 dygn före införseln. Läkemedlet kan således inte längre ges vid gränsen just innan djuret överstiger gränsen. Momentet i den förutvarande lagstiftningen om att ett sällskapsdjur inte behöver behandlas, om det kommer tillbaka till Finland efter att ha befunnit sig utomlands i mindre än 24 h, har strukit.

Alternativt kan för hundar användas 28 dygnsregeln vid införsel från EU-länder eller med sådana jämförbara länder, om det uppgetts att pass används. Sällskapsdjuret skall före resan behandlas minst två gånger med högst 28 dygns intervall i EU-länder eller med sådana jämförbara länder och därefter upprepas behandlingen regelbundet med högst 28 dygns intervall så länge som resandet fram och tillbaka tar. Om det hålls ett längre avbrott i behandlingarna, måste behandlingsprogrammet börjas om från början. Om en hund utnyttjar 28 dygnsregeln, antecknas ett omnämnande om detta i punkten behandling mot echinococcos på djurets pass. Omnämnandet antecknas på finska eller svenska och på engelska. Anteckningar om 28 dygnsregeln kan börja göras i passet från och med början av året. Om passets sidor fyllts med anteckningar, beviljas hunden ett nytt pass. Det lönar sig att ha med såväl det nya som det gamla passet på resor.

Någon behandling mot echinococcos krävs inte, då hunden kommer direkt till Finland från Norge, UK, Irland eller Malta.

4. Pass för sällskapsdjur

Djuret måste åtföljas av ett pass för sällskapsdjur, där det finns uppgifter om djurets identifiering samt en veterinärs anteckning om giltig rabiesvaccination och behandling mot echinococcos (delarna I - IV och VII).

I Finland får man pass för sällskapsdjur från veterinären. Modellen för pass för sällskapsdjur är enhetlig inom hela EU:s område, och de nuvarande vaccineringskorten kan inte användas i stället för det nya passet för sällskapsdjur. Varje medlemsland i EU förbereder en egen version av passet för sällskapsdjur enligt den modell som föreskrivits genom kommissionens beslut.

 

Senast uppdaterad 11.09.2014

Mer information på vår webbplats


Kundservice

Import och export av sällskapsdjur och hästar från EU-länder, Norge och Schweiz.

  • Rådgivning via telefon: 029 530 0401 (bara mån-ons kl. 9-11)
  • Rådgivning via e-post > ehyt /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi
Skriv ut

Ge respons på denna sida

Ge respons på denna sida

Hjälp oss att utveckla Eviras webbplats!

Berätta om texten inte är tillräckligt klar och tydlig på någon sida, om något väsentligt saknas eller om texten inte är tillräckligt aktuell.

Vi läser all respons och beaktar den då vi utvecklar sidorna. Vi svarar i regel inte på respons på enskilda sidor.

Respons på Eviras verksamhet kan ges med det separata Responsformuläret