Export av hundar och katter till Sverige

Dessa krav gäller enbart sådana sällskapsdjur som en resenär har med sig och som inte är avsedda att säljas eller överlämnas till en ny ägare.

Om hundarnas, katternas och illrarnas totala antal är sex eller mera eller om de är avsedda att säljas eller överlåtas till en ny ägare efter utförseln, tillämpas villkoren för utförsel i kommersiellt syfte. Även då om djuret skickas utan ledsagare tillämpas reglerna för utförsel i kommersiellt syfte.

1. Identitetsmärkning

Ett djur måste ha gjorts identifierbart med ett mikrochip eller en klart läsbar tatuering. Från och med den 3.7.2011 godkänns enbart mikrochipsmärkning som identifieringssystem.

Microchipet bör överensstämma med ISO-standard 11784 och som fungerar med HDX- eller FDX-B-teknik. Microchipet kan avläsas med läsare som överensstämmer med ISO-standard 11785. Om microcipet inte uppfyller dessa krav, skall ägaren eller den som ansvarar för sällskapsdjuret kunna tillhandahålla vad som krävs för att läsa av microchipet.

Djuret skall vara identitetsmärkt innan djuret får en rabiesvaccination. Identitetsnumret skall antecknas i vaccinationsintygen och laboratoriesvaret.

2. Vaccination mot rabies

Ett djur måste vara vaccinerat mot rabies med ett inaktiverat vaccin som fyller den internationella standarden (WHO) och som innehåller minst en antigenenhet per dos. Även rekombinanta rabiesvacciner godkänns.

Rabiesvaccinationen måste ges och vid behov upprepas i överensstämmelse med rekommendationerna från det laboratorium där vaccinet framställts. Vaccineringen måste ges minst 21 dygn före utförseln. När det gäller förnyad vaccination krävs ingen karenstid på 21 dygn om vaccinationen har getts innan den föregående vaccinationen slutat gälla. Veterinären noterar informationen om det sista giltighetsdatumet för vaccinationen på passet för sällskapsdjur.

De rabiesvaccin som i dag används i Finland gäller i två eller tre år, beroende av vaccinet, om vaccinet har getts till ett djur som är äldre än ett år.

3. Kontroll av rabiesantikroppar

Från och med 1.1.2012 krävs ingen bestämning av antikroppar mot rabies av keldjur som utförs till Sverige.

4. Behandling mot echinococcos

Från och med 1.1.2012 krävs inte längre någon läkemedelsbehandling mot echinococcos av sällskapsdjur som utförs till Sverige.

5. Pass för djur

Djuret måste åtföljas av ett pass för sällskapsdjur, där det finns uppgifter om djurets identifiering, giltig rabiesvaccination, kontroll för rabiesantikroppar och vid behov om behandling mot echinococcos (delarna I - IV och VII). Pass för sällskapsdjur finns att få hos veterinären.

6. Utförsel av ovaccinerade hundvalpar eller kattungar 

Det är möjligt att föra ovaccinerade hundvalpar och kattungar in till Sverige från vissa rabiesfria EU-länder, inklusive Finland, under förutsättning att det finns speciella skäl till detta. För införseln krävs en dispens från Jordbruksverket. Dispensen är avgiftsbelagd. Ett kvitto på inbetalningen skall lämnas tillsammans med ansökan om dispens. Villkoren för utförsel är följande:

 • Djuret är yngre än tre månader vid tidpunkten för utförseln.
 • Djuret transporteras till Sverige direkt från uppfödaren där djuret är fött och vistats sedan födseln och inte haft kontakt med vilda djur.
 • Djuret har inte vaccinerats mot rabies.
 • Djuret har identitetsmärkts med ett mikrochip.
 • Djuret har ett pass för sällskapsdjur.

Ansökan om dispens skall vara Jordbruksverket till handa senast 30 dagar före den planerade utförseln. I ansökan skall anges följande uppgifter/dokumentation:

 1. vilka skäl som finns för att detta djur behöver föras in till Sverige innan det uppfyller de ordinarie villkoren för införsel,
 2. djurets art, ras, födelsedatum och ID-nummer,
 3. beräknad plats och tid för införseln,
 4. köparens namn, personnummer och adress,
 5. uppfödarens namn och adress,
 6. en skriftlig försäkran från djurets uppfödare att djuret är fött hos uppfödaren, att det inte vistats på något annat ställe och inte haft kontakt med vilda djur,
 7. uppgift om djuret ska resa med ägaren / ombud eller ensam som fraktgods.

Införselkraven i Sverige utgår fortfarande till stor del från Sveriges nationella lagstiftning. Evira kan också få informationen om ändringar för sent.

Kontaktuppgifterna till de svenska myndigheterna
De svenska myndigheterna ger ytterligare information om införselkraven:
Statens Jordbruksverk
Smittskyddsenheten
S-551 82 Jönköping
Sverige
tfn. +46 (0)771-223 223 eller +46 (0)36-15 50 00 (växel)
e-post: kundtjanst at-merkki-kapea.gif jordbruksverket.se
Jordbruksverket

Mer information på andra webbplatser

Skriv ut

Ge respons på denna sida

Ge respons på denna sida

Hjälp oss att utveckla Eviras webbplats!

Berätta om texten inte är tillräckligt klar och tydlig på någon sida, om något väsentligt saknas eller om texten inte är tillräckligt aktuell.

Vi läser all respons och beaktar den då vi utvecklar sidorna. Vi svarar i regel inte på respons på enskilda sidor.

Respons på Eviras verksamhet kan ges med det separata Responsformuläret