Senast uppdaterad 29.01.2016

Gyromitrin i stenmurklor

Obehandlade stenmurklor (Gyromitra esculenta) innehåller ett toxin med namnet gyromitrin som i höga halter orsakar en akut förgiftning som drabbar matsmältningskanalen, centrala nervsystemet och levern. Gyromitrinet och dess metaboliter är också cancerframkallande föreningar.

Gyromitrin är en vattenlöslig och flyktig förening och riskerna med toxinerna i stenmurklor kan således undvikas med rätt behandling. Med rätt utförd förvällning kan gyromitrinet elimineras ur svampen till 99,5 %. Att torka svampen knaprigt torr har också ansetts som en bra metod att eliminera toxinet. Trots omsorgsfull förbehandling rekommenderas inte fortlöpande eller flera på varandra följande intag av stenmurklor, eftersom toxinresterna anhopas i kroppen.

Om behandlingen av stenmurklor och varningspåskrifter på stenmurklor kan du läsa mer på Eviras webbsidor  http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillverkning_och_forsaljning/gronsaker/svampar/behandling_av_stenmurklor_och_varningsmarkningar/. En gratis broschyr över hur stenmurklor skall behandlas kan du ladda ner eller beställa på http://www.evira.fi/portal/se/evira/publikationer/?a=view&productId=59. Broschyren har också översatts till svenska, engelska, tyska, franska och ryska. Språkversionerna finner du på samma webbplats och sådana kan delas ut t.ex. på ställen där murklor saluhålls.

Enligt förordningen om matsvamp (871/1981) och handels- och industriministeriets beslut (644/1983) skall det i påskrifterna på förpackningen eller i de saluhållna svamparnas omedelbara närhet finnas en anvisning om hur svamparna skall behandlas och en varning om att svamparna är giftiga.

Senast uppdaterad 29.01.2016
Skriv ut

Ge respons på denna sida

Ge respons på denna sida

Hjälp oss att utveckla Eviras webbplats!

Berätta om texten inte är tillräckligt klar och tydlig på någon sida, om något väsentligt saknas eller om texten inte är tillräckligt aktuell.

Vi läser all respons och beaktar den då vi utvecklar sidorna. Vi svarar i regel inte på respons på enskilda sidor.

Respons på Eviras verksamhet kan ges med det separata Responsformuläret