Senast uppdaterad 14.03.2013

Du är här: Frontsida Om Evira Aktuellt Arkiv

EFSA publicerade en rapport om förekomsten av campylobakter och salmonella bland broilerkycklingar i EU

19.03.2010 12:54

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har publicerat en utredning av förekomsten av campylobakter och salmonella bland broilerkycklingar i EU:s medlemsländer. Informationen bygger på den kartläggning som medlemsländerna genomförde år 2008. De analyserade proverna samlades in från slakterier i medlemsländerna.

Campylobakter och salmonella är de oftast inrapporterade orsakerna till matförgiftningar i Europa, så också i Finland.

Enligt utredningen konstaterades campylobakter i 76 procent och salmonella i 15,7 procent av de undersökta slaktkropparna från broilerkyckling. Förekomsten varierade stort: för campylobakter från 4,9 procent till 100 procent och för salmonella från 0 procent till 85,6 procent.

I Finland konstaterades ingen salmonella alls. Förekomsten av campylobakter var också en av de minsta (5,5 procent) i medlemsländerna och de konstaterade halterna låga. I samband med utredningen undersöktes också förekomsten av campylobakter i slaktpartier med broilerkycklingar. Förekomsten i enskilda partier var i EU i genomsnitt 71,2 procent, i Finland 3,9 procent. Resultaten bekräftar att läget i fråga om campylobakter och salmonella är gott i Finland.

Den färska utredningen stöder EFSA:s utlåtande om att broilerkycklingkött verkar vara en av de viktigaste infektionskällorna vid campylobacterios hos människan.

Informationen som kartläggningen ger utnyttjas då man uppställer mål för att minska förekomsten av såväl campylobakter som salmonella i broilerkycklingar inom EU:s område.

EFSA:s pressmeddelande:
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/zoonoses100317.htm  

EFSA:s rapport:
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1503.htm  

Mer information ger:
specialforskare Pirkko Tuominen, tfn 020 77 24026, 0400 211 624

 

Senast uppdaterad 14.03.2013

Du är här: Frontsida Om Evira Aktuellt Arkiv

Skriv ut

Ge respons på denna sida

Ge respons på denna sida

Hjälp oss att utveckla Eviras webbplats!

Berätta om texten inte är tillräckligt klar och tydlig på någon sida, om något väsentligt saknas eller om texten inte är tillräckligt aktuell.

Vi läser all respons och beaktar den då vi utvecklar sidorna. Vi svarar i regel inte på respons på enskilda sidor.

Respons på Eviras verksamhet kan ges med det separata Responsformuläret