Aktuellt på referenslaboratoriefronten

Referenslaboratorieverksamhetens nyhetsbrev sammanställs att tjäna kunderna till Eviras referenslaboratorieverksamhet och sänds 3-4 gånger om året till alla laboratorier som Evira godkänt.

I detta nyhetsbrev sammanförs aktuell information som intresserar laboratorierna ur referenslaboratoriesynvinkeln. Brevet redigeras av Saija Hallanvuo (Forskningsenheten för mikrobiologi). Alla tips om hur brevet kan utvecklas för att bättre tjäna laboratoriekunderna är välkomna (saija. hallanvuo (at) evira.fi)

Det senaste nyhetsbrevet:

Tidigare nyhetsbrev:

Tidigare nyhetsbrev 2010-2013

 

Mer information på vår webbplats

Skriv ut

Ge respons på denna sida

Ge respons på denna sida

Hjälp oss att utveckla Eviras webbplats!

Berätta om texten inte är tillräckligt klar och tydlig på någon sida, om något väsentligt saknas eller om texten inte är tillräckligt aktuell.

Vi läser all respons och beaktar den då vi utvecklar sidorna. Vi svarar i regel inte på respons på enskilda sidor.

Respons på Eviras verksamhet kan ges med det separata Responsformuläret