Senast uppdaterad 16.03.2012

Utbildning

Anmälning till Eviras utbildningar sker elektroniskt via Training manager –tillämpningen. Du kommer in på Training manager via länken på höger. Man måste registrera sig individuellt för att få tillgång till denna manager. Skicka e-post till koulutus at-merkki.gif : 1Kb evira.fi för att få lösenord.

Aktuellt på laboratoriefronten

Evira ordnar årligen tillsammans med Finas och Valvira ett tillfälle som kallas Ajankohtaista laboratoriorintamalla (Aktuellt på laboratoriefronten), då man presenterar aktuella frågor som berör godkända laboratorier och deras metoder som används för myndighetsprov och egenkontroll, tillsyn och förfarande vid godkännandet (på finska). Utbildningen är öppen för alla, men den är planerad speciellt för personalen vid de laboratorier som omfattas av Eviras godkännande. Du kan sända in egna tankar och idéer om dagarna till adressen laboratoriot at-merkki.gif : 1Kb evira.fi.

Materialet från presentationerna under dagarna hittas via länken på höger (på finska).

Trikinundersökningar 

Evira ordnar utbildning om trikinundersökningar till laboratoriepersonal. Information om kurserna hittar du från länken på höger eller från Training manager.

Senast uppdaterad 16.03.2012
Skriv ut

Ge respons på denna sida

Ge respons på denna sida

Hjälp oss att utveckla Eviras webbplats!

Berätta om texten inte är tillräckligt klar och tydlig på någon sida, om något väsentligt saknas eller om texten inte är tillräckligt aktuell.

Vi läser all respons och beaktar den då vi utvecklar sidorna. Vi svarar i regel inte på respons på enskilda sidor.

Respons på Eviras verksamhet kan ges med det separata Responsformuläret