Senast uppdaterad 20.09.2010

Du är här: Frontsida Om Evira Publikationer

Förvaringsutrymmen för kalvar - rekommendationer 2011

Författare:
ETT rf/Naseva och Evira

Publiceringsår:
2011

Mer information:

Nyckelord: broschyrer, kalvar, rekommendationer


Publikations språkversioner

På finska
Tillbaka till lista
Senast uppdaterad 20.09.2010

Du är här: Frontsida Om Evira Publikationer

Sök publikationer

Titta även på

Guide om medicinsk behandling av hästar

Eviras anvisning 15509/sv

Gå till publikationen


Guiden om tvärvillkor


Livsmedels- och hushållsvattenburna epidemier i Finland 2011–2013


Riskvärdering av finska barns exponering för tungmetaller via livsmedel och vatten


Påverkan av lantbrukets strukturförändringar på spridningen av djursjukdomar i Finland


Skriv ut

Ge respons på denna sida

Ge respons på denna sida

Hjälp oss att utveckla Eviras webbplats!

Berätta om texten inte är tillräckligt klar och tydlig på någon sida, om något väsentligt saknas eller om texten inte är tillräckligt aktuell.

Vi läser all respons och beaktar den då vi utvecklar sidorna. Vi svarar i regel inte på respons på enskilda sidor.

Respons på Eviras verksamhet kan ges med det separata Responsformuläret