Senast uppdaterad 20.09.2010

Du är här: Frontsida Om Evira Publikationer

Nekrosfläckvirus på balsamin

Författare:
Evira, enheten för växthälsa

Publiceringsår:
2011

Mer information:

Nyckelord: broschyrer, nekrosfläckvirus på balsamin, växtsjukdomar, växtskadegörare


Publikations språkversioner

På finska
Tillbaka till lista
Senast uppdaterad 20.09.2010

Du är här: Frontsida Om Evira Publikationer

Sök publikationer

Titta även på

Riskvärdering av finska barns exponering för tungmetaller via livsmedel och vatten


Påverkan av lantbrukets strukturförändringar på spridningen av djursjukdomar i Finland


Afrikansk svinpest (ASF) sprids inom Europa – var beredd!


FINRES-Vet 2010-2012


Strömmingen från Östersjön som föda – Risk-nytta-analys


Skriv ut

Ge respons på denna sida

Ge respons på denna sida

Hjälp oss att utveckla Eviras webbplats!

Berätta om texten inte är tillräckligt klar och tydlig på någon sida, om något väsentligt saknas eller om texten inte är tillräckligt aktuell.

Vi läser all respons och beaktar den då vi utvecklar sidorna. Vi svarar i regel inte på respons på enskilda sidor.

Respons på Eviras verksamhet kan ges med det separata Responsformuläret