Evira selvittää teurastamoiden toimintaa

27.10.2015

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira selvittää teurastamoiden toimintaa eläinsuojelulainsäädännön noudattamisen suhteen ja tekee tarvittaessa tutkintapyynnön poliisille niistä teurastamoista, joissa kuvattua kuvamateriaalia esitettiin maanantaina 26.10.2015 MOT-ohjelmassa. &nbsp;</p>

Oikeutta eläimille -järjestön kuvamateriaalin perusteella viranomaisten on syytä epäillä, että teurastamoissa on rikottu eläinsuojelulainsäädäntöä, joka koskee eläinten suojelua lopetuksen aikana. Evira ja näitä teurastamoja valvovat Eviran tarkastuseläinlääkärit ryhtyvät lainsäädännön mukaisiin toimenpiteisiin estääkseen teurastamoja jatkamasta kuvatun kaltaista menettelyä.

Evira selvittää myös niiden tarkastuseläinlääkärien toimintaa, jotka valvovat kuvamateriaalissa esiintyvien teurastamojen toimintaa. Mikäli lainsäädännön rikkomiset ovat olleet tarkastuseläinlääkärien tiedossa eikä niihin ole puututtu asian vakavuuden edellyttämällä tavalla, Evira tulee puuttumaan myös heidän toimintaansa.

Eläinten varjeleminen kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä teurastuksen ja siihen liittyvän eläinten muun käsittelyn aikana on teurastustoiminnan perusedellytys, josta ensisijaisen vastuun kantaa teurastamo. Teurastamon tulee huolehtia myös siitä, että sen työntekijät kohtelevat lopetettavia eläimiä hyvin, että käytettävät menetelmät ja välineet vastaavat lainsäädännön vaatimuksia ja että välineiden kunnossapidosta huolehditaan. Teurastamojen toimintaa valvovat tarkastuseläinlääkärit, jotka teurastamon koosta riippuen ovat paikalla joko kokopäiväisesti tai vain tiettyjen toimintojen aikana.

Lue lisää:
Eläinten suojelu teurastuksessa ja lopetuksessa

Lisätietoja:
yksikönjohtaja Eeva-Riitta Wirta, p. 040 353 2447

Aihealueet: