Hevoseläinten tunnistamiseen muutoksia vuoden 2016 alussa

1.12.2015

<p>Hevoseläinten tunnistamista koskeviin vaatimuksiin tulee muutoksia vuoden 2016 alusta lähtien. Muutokset koskevat hevoseläinten tunnistusasiakirjaa ja ilmoittamista tietokantaan. Jatkossa tietokantaan tulee ilmoittaa kaikki hevoseläimet, joiden tietoja ei siellä vielä ole.&nbsp;</p>

Muutokset perustuvat Euroopan unionin hevospassiasetukseen ja maa- ja metsätalousministeriön asetukseen hevoseläinten tunnistamisesta, jotka tulevat voimaan 1.1.2016.

Hevoseläinten tunnistusasiakirjojen eli hevospassien ulkonäkö yhtenäistyy EU:n alueella tammikuun alusta 2016 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on ehkäistä passiväärennöksiä. Kaikilla EU:n alueen hevoseläimillä on oltava hevospassi.

”Jos hevoseläimelle on myönnetty passi ennen tammikuun alkua 2016, sitä ei tarvitse vaihtaa vaan vanhanmallinen on edelleen voimassa,” sanoo ylitarkastaja Matleena Haapa Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

Kaikki Suomen hevoseläimet oltava tietokannassa

Tammikuun 2016 alusta lähtien kaikki hevoseläimet, joiden tietoja ei vielä löydy tietokannasta, tulee ilmoittaa sinne hevospassin tietojen tallentamiseksi. Jos hevoseläin on ilmoitettu tietokantaan jo aiemmin, ilmoitusta ei tarvitse tehdä uudelleen.

Velvoite koskee kaikkia Suomeen yli 90 päiväksi toisesta EU:n jäsenvaltiosta saapuneita sekä Suomessa syntyneitä hevoseläimiä, joille on myönnetty hevospassi toisessa jäsenmaassa. Se ei koske siitosoriita, jotka on tuotu maahan pelkästään lisääntymiskauden ajaksi. Ilmoitus tulee tehdä 30 päivän sisällä siitä, kun eläin on tuotu maahan tai sille on myönnetty hevospassi toisessa jäsenvaltiossa.

Ilmoitus tehdään passin myöntävän toimijan tietokantaan Suomessa. Rekisteröityjen hevoseläinten ilmoitukset tehdään kunkin rodun kantakirjaa pitävälle yhteisölle tai sellaisen puuttuessa Suomen Hippokselle. Ei-rekisteröityjen hevoseläinten ilmoitukset tehdään Suomen Hippokselle.

Vaatimus koskee myös kaikkia hevoseläimiä, jotka on tuotu maahan ennen tammikuun alkua 2016 ja joiden tietoja ei vielä ole tietokannassa. Kaikkien näiden hevoseläinten tunnistusasiakirjat tulee toimittaa tietokantaan viimeistään 31.12.2016.

Tulossa keskustietokanta ja rekisteri eläintenpitäjille

Lisäksi Suomeen perustetaan keskustietokanta, johon kootaan kaikkien Suomessa pysyvästi olevien hevoseläinten lakisääteiset tiedot eri tietokannoista. Keskustietokannasta saadaan tietoja Suomessa olevien sekä maahan tuotavien ja maasta vietävien hevoseläinten lukumäärästä. Tietokannasta saadaan myös yksittäisen hevoseläimen tunnistustietoja. Eläintenpitäjältä muutos ei vaadi toimia.

Uutena on tulossa vaatimus siitä, että jokaisen hevoseläinten pitäjän ja pitopaikasta vastuussa olevan toimijan tulee ilmoittautua eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin. Rekisteröityminen on maksutonta ja sen voi tehdä heti, kun eläintenpitäjärekisterin sähköinen asiointi valmistuu. Sähköisen asioinnin arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 alkuun mennessä, ja siitä tiedotetaan erikseen.

Lue lisää:
Hevoseläinten tunnistamista koskevat uudet vaatimukset

Lisätietoja:  
ylitarkastaja Matleena Haapa, p. 040 489 3350
jaostopäällikkö Jaana Mikkola, p. 040 831 8425
 

Aihealueet: