Kaikki MOT-ohjelmassa kuvatut teurastamot tarkastettu

23.11.2015

<p>Aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit ovat yhdessä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tarkastuseläinlääkärien kanssa tarkastaneet kaikki neljä teurastamoa, joissa kuvattua videomateriaalia esitettiin Ylen MOT-ohjelmassa 26.10.2015. Kaikissa teurastamoissa todettiin puutteita, jotka liittyivät pääasiassa puutteellisiin toimintaohjeistoihin ja kirjanpitoon sekä puuttuviin kelpoisuustodistuksiin. Eläinten käsittelyssä ja tainnutuksessa ei havaittu ongelmia tarkastusten aikana. &nbsp;</p>

Kaikissa teurastamoissa kirjalliset toimintaohjeistot olivat osittain puutteellisia. Useammassa teurastamossa oli myös huomautettavaa joko eläinten taintumista koskevien omavalvontatarkastusten tiheydessä tai tarkastuksista pidettävässä kirjanpidossa. Myös teurastamoiden rakenteissa oli edelleen monelta osin parannettavaa. Muutamalta työntekijältä puuttui vielä vaadittu kelpoisuustodistus, joka osoittaa työntekijän olevan pätevä työhönsä. Teurastamot olivat oma-aloitteisesti jo siirtäneet osan videoilla kuvatuista työntekijöistä muihin tehtäviin.

Aluehallintovirastot ja tarkastuseläinlääkärit ovat ryhtyneet toimenpiteisiin, jotta kyseisten teurastamoiden eläinsuojelutilanne saatetaan lainsäädännön edellyttämälle tasolle. Myös muiden teurastamoiden tilanne selvitetään eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Loput teurastamot on tarkoitus tarkastaa alkuvuoden 2016 aikana.

Koulutusta ja ohjausta tehostettava

Oikeutta eläimille -yhdistys toimitti Eviralle videokoosteen teurastamoilla kuvatuista epäkohdista. Koosteen perusteella Evira on laatinut poliisille yksityiskohtaisen asiantuntijalausunnon esitutkintaa varten.

”Oli huojentavaa huomata, että raskauttavaa materiaalia oli videokoosteessa yhteensä vain noin 20 minuuttia, vaikka teurastamoissa oli kuvattu yhteensä jopa 300 tuntia”, sanoo Eviran eläinten hyvinvointi ja tunnistus -jaoston päällikkö Jaana Mikkola.

Teurastamoiden eläinsuojelutilanteen varmistamiseksi Evira tehostaa teurastamoita valvovien viranomaisten ohjausta ja koulutusta.

Evira korostaa, että avain eläinten hyvinvoinnin turvaamisessa on kuitenkin aina teurastamotoimijoiden käsissä. Evira kannustaakin elinkeinoa järjestämään teurastamotyöntekijöille lisäkoulutusta mahdollisimman pikaisesti.

Lisätietoja:
jaostopäällikkö Jaana Mikkola, p. 040 831 8425
ylitarkastaja Sanna Varjus, p. 040 489 3355

Aihealueet: