Luomutoimijat ovat oppineet noudattamaan säännöksiä

23.6.2015

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran valvontatulokset vuodelta 2014 osoittavat, että luomutoimijat ovat oppineet noudattamaan säännöksiä. Vain kolme prosenttia kaikista toimijoista sai kiellon myydä tuotteitaan luomuna ja muiden seuraamusten, kuten huomautusten määrä väheni. Luomu on edelleen hyvässä myötätuulessa: luomutuotteiden myynti kasvoi viisi prosenttia vuonna 2014.</p>

Suomen lähes 5 000 luomutoimijasta yli 4 000 on maatiloja. Luomutiloista puolestaan joka viidennellä eli noin 800:lla on luomueläimiä. Luomutuotteiden valmistajia ja tukkukauppoja on noin kuusisataa.

Jokaiselle luomutilalle tehdään vuosittain vähintään yksi tarkastuskäynti. Tarkastuksen sisällön painopisteet vaihtelevat. Säännölliset tarkastukset mahdollistavat puuttumisen ongelmiin jo varhain.

”Useimmiten luomutuottajan toiminnassa todetusta puutteesta seuraa kirjallinen korjauskehotus. Kun tuottaja korjaa puutteen ripeästi, säilyy luottamus luomun aitouteen”, sanoo ylitarkastaja Sampsa Heinonen Evirasta.

Luomuelintarvike-erien jäljitettävyyttä tarkastettiin tehostetusti vuonna 2014. Puutteita havaittiin vain prosentilla toimijoista ja ne liittyivät jäljitettävyyden kirjauksiin. Havaitut puutteet eivät kuitenkaan olleet vakavia eivätkä ne vaikuta luomun luotettavuuteen.

Eläinten hyvinvointi on tärkeää luomutuotteiden ostajille. Viime vuonna luomueläintiloilla tehtyjen tarkastusten erityisenä painopisteenä oli sonnien, sikojen ja siipikarjan ja talvella syntyneiden karitsoiden ulkoiluvaatimuksen toteutuminen. Vakavia ongelmia ei todettu, joskin erityisesti sikojen ja siipikarjan ulkoilussa oli korjattavaa.

Luomuvalvonta takaa luomutuotteiden aitouden ja jäljitettävyyden. Evira ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset valvovat luomutuotantoa, valmistusta ja kauppaa.

Lue lisää
Luomuraportti 2014 

Lisätietoa:
ylitarkastaja Sampsa Heinonen, p. 050 575 1481 (kasvintuotanto)
ylitarkastaja Teija Lindén, p. 050 365 2178 (elintarvikkeet)
ylitarkastaja, jaostopäällikkö Beata Meinander, p. 0400 571 033

 

Aihealueet: