Rehujen turvallisuus säilyi hyvänä vuonna 2014

3.7.2015

<p>Rehut ovat Suomessa hyvälaatuisia ja turvallisia. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valvoo sekä tuotanto- että lemmikkieläinten rehuja. EU-maista tuoduissa kasvivalkuaisrehuissa todettiin vuonna 2014 aikaisempaa enemmän salmonellaa, mutta saastuneet erät eivät päätyneet rehuseosten raaka-aineeksi.&nbsp;</p>

Suurin osa rehujen tuonnin yhteydessä todetuista salmonellatapauksista löydettiin toimijoiden omavalvonnassa sisämarkkinakaupan kasviperäisistä valkuaisrehuista. Saastuneet erät käsiteltiin kemiallisesti ja tutkittiin salmonellan varalta ennen niiden käyttämistä rehuseoksiin.

Eviran rehuvalvonta riskiperusteista

 Evira valvoo rehujen laatua ja turvallisuutta sekä rehualan toimijoita kaikissa tuotanto-, valmistus-, varastointi- ja jakeluvaiheissa tuonnista, viennistä ja myynnistä käyttöön asti. Myös rehujen merkintöjä ja jäljitettävyyttä valvotaan rehuketjun kaikissa vaiheissa. Evira valvoo rehuja vuosittain tehtävän riskiperusteisen valvontasuunnitelman mukaisesti.

Myös rehualan toimijat itse valvovat rehujen laatua, mikä perustuu sekä lainsäädännön vaatimuksiin että toimijoiden omaan riskinarviointiin.

Suomessa oli vuoden 2014 lopussa lähes 2 100 rehualan toimijaa. Lisäksi rehualan alkutuotannon toimijoita eli pääasiassa maatiloja oli 63 400. Toimijoiden määrä on kasvanut noin 260:lla viime vuodesta.

Rehualan toimijat noudattavat lainsäädännön vaatimuksia

Evira ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) tarkastivat 85 rehualan toimijaa ja 566 rehualan alkutuotannon toimijaa. Vakavia puutteita ei todettu.

Rehualan toimijoiden omavalvonta on parantunut, vaikka edelleen puutteita todettiin muun muassa vaara-analyysin ja kriittisten hallintapisteiden järjestelmissä (HACCP), ohjeistuksessa, näytteenotossa, kirjanpidossa, puhtaanapidossa, tuholaistorjunnassa ja pakkausmerkinnöissä.

Kasvinviljelytiloilla havaittiin puutteita erityisesti kirjanpidossa ja eläintuotantotiloilla rehuvarastojen merkinnöissä, joskin huomautuksen saaneiden tilojen osuus tarkastetuista tiloista oli edellisten vuosien tapaan pieni eli noin neljä prosenttia.

Rehujen merkinnöissä puutteita

Viranomaisvalvonnassa otettiin noin 6 300 rehunäytettä, joista tehtiin lähes 12 000 erilaista haitallisten ja kiellettyjen aineiden sekä ravitsemuksellisen koostumuksen analyysiä. Huomautusten syynä olivat useimmiten bakteerien pitoisuudet, kasviperäiset epäpuhtaudet ja tuholaiset, ravintoaineet sekä erityisesti pakkausmerkinnät.

Analyysitulosten perusteella kiellettiin 25 rehuerän käyttö. Kiellot liittyivät pääasiassa kasviperäisten rehuaineiden ja lemmikkien raakaruuan mikrobiologiseen laatuun sekä siementen ja viljan tuholaisiin ja hukkakauraan. Nautojen, sikojen, siipikarjan, kalojen ja muiden elintarviketuotantoeläinten rehuseoksista ei todettu salmonellaa.

Lue lisää:
Rehuvalvonnan raportti 2014 
Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2014
Evira.fi  > Rehut  

Lisätietoa:
ylitarkastaja Tarja Root, rehujaosto, puh. 040 5725 397

 

Aihealueet: