Turkistarhaeläinten rehut saattavat levittää uusia eläintauteja

27.11.2015

<p>Tuotantoeläimiksi kasvatettujen eläinten ja niistä saatujen tuotteiden kokonaismäärästä jopa puolet ei kelpaa ihmisravinnoksi. Näitä eläinperäisiä sivutuotteita käytetään muun muassa turkistarhaeläinten rehuissa. Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa on valmistunut riskiprofiili siitä, mitä eläintauteja voisi tulla Suomeen maahantuotujen sivutuotteiden mukana.</p>

Vuonna 2015 Suomessa tuotantoeläintilojen eläintautitilanne on hyvä, mutta muun muassa afrikkalainen sikarutto on vakava uhka. Tautitilanne maailmalla muuttuu jatkuvasti.

Eviran riskiprofiilissa on tarkasteltu nautoihin, sikoihin, lampaisiin, vuohiin ja vesiviljelylaitoksiin kohdistuvaa terveysvaaraa.

”Sivutuotteista koostuva orgaaninen aines kuten teurasjäte voi sisältää erilaisia taudinaiheuttajia. On mahdollista, että maahantuotujen sivutuotteiden mukana voisi tulla eläintauti, jos pitkässä käsittelyketjussa ulkomailla tai Suomessa tapahtuisi jokin inhimillinen virhe tai toimittaisiin säännösten vastaisesti”, arvioi erikoistutkija, ELT Leena Sahlström Eviran riskinarvioinnin tutkimusyksiköstä.

Taudinaiheuttajien maahantulon seuraukset ja taloudelliset vaikutukset riippuvat siitä, mistä taudista olisi kyse ja mihin tuotantoeläimiin tauti päätyisi. Pahimmillaan taloudelliset seuraukset voisivat koskea lähes koko kotieläintuotantoa.

Sääntöjä noudattamalla vaara pienenee

Suomeen tuodaan sivutuotteita eri tuotantoalojen tarpeita varten. Jos toimitaan sääntöjen mukaisesti, ei tautien leviämisvaaraa ole. Sen sijaan pienikin käsittelyvirhe saattaa mahdollistaa taudin leviämisen.

”Taudinaiheuttaja voi levitä esimerkiksi jyrsijöiden, tiloilla käytettävien työkalujen, tuulen, naapuritilalta tulleiden liete- tai vesivalumien mukana. Lyhyt välimatka tilojen ja sivutuotelaitosten välillä voi edesauttaa taudinaiheuttajan leviämistä”, sanoo Sahlström.

Pelloille levitetyssä turkiseläinlannassa säilyneet taudinaiheuttajat voivat olla merkittävä vaara laiduntaville eläimille sekatiloilla, joilla on sekä tuotanto- että turkiseläimiä. Todennäköisimmin taudinaiheuttajat tulisivat Suomeen turkiseläinten rehujen raaka-aineessa kesällä ja alkusyksystä, jolloin turkiseläinten rehuntarve ja siten myös raaka-aineiden tuonti on suurimmillaan.

Myös vesiviljelylaitokset ovat vaarassa saada taudinaiheuttajia, jos ne sijaitsevat turkiseläintilan tai sivutuotteita käsittelevän laitoksen jäteveden tai -lietteen valuma-alueella.

Lisätutkimusta tarvitaan

Vaarana on, että Suomeen aletaan tuoda myös ei-käsiteltyjä sivutuotteita.

”Maahantuotujen sivutuotteiden riskinarviointia ja tutkimusta on sen vuoksi jatkettava. Lisätutkimusta edellyttää myös se, jos sivutuotteita aletaan käyttää suuremmissa määrin muussakin kuin turkistarhaeläinten rehuissa, esimerkiksi lannoitteissa. Olisi myös hyvä selvittää, onko sivutuotteista vaaraa siipikarjalle”, sanoo Sahlström.

Lue lisää eläimistä saatavista sivutuotteista.

Riskinarviointiraportti Eläinperäisten luokan 2 sivutuotteiden maahantuloon liittyvät vaarat - riskiprofiili.

Lisätietoja:
erikoistutkija, ELT Leena Sahlström, p. 050 464 8051

 

 

Aihealueet: