Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset lisääntyivät edelleen

30.5.2016 11:35

Eläinten kaltoinkohtelusta saatujen ilmoitusten perusteella tehtiin vuonna 2015 ennätysmäärä tarkastuskäyntejä. Tarkastuksia tehtiin ensimmäisen kerran yli 6 000. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kokoamista tiedoista ilmenee, että edellisvuosien tapaan neljä kymmenestä epäilyn perusteella tehdystä tarkastuksesta johti toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Vakavia ja kiireellisiin toimenpiteisiin johtaneita laiminlyöntejä havaittiin tuotantoeläinten osalta noin 3 prosentissa ja lemmikkieläinten osalta 11 prosentissa ilmoitetuista tapauksista.

”Epäilytarkastusten määrä on kasvanut huomattavasti 2010-luvun aikana, kun kuntiin on saatu palkattua lisää valvontaeläinlääkäreitä, mikä on parantanut eläinten hyvinvointia. Nimenomaan epäilyyn perustuvissa tarkastuskohteissa on suurin riski”, sanoo jaostopäällikkö Jaana Mikkola Evirasta.

Nautatiloilla yhä kehitettävää

Tuotantoeläinten oloja tarkastetaan epäilyjen lisäksi myös suunnitelmallisesti otantaan perustuen. Näissä tarkastuksissa laiminlyöntien määrä vastasi edellisvuosien tasoa. Tuloksissa oli myös edelleen eläinlajikohtaisia eroja.

”Varsinkin nautatilojen valvonnan tuloksissa korostuvat vuodesta toiseen muita eläinlajeja enemmän suoraan eläinten hyvinvointiin vaikuttavat laiminlyönnit”, Mikkola toteaa.

Nautatiloilla on vuosittain havaittu epäkohtia 20–30 prosentissa tarkastetuista tiloista. Vuonna 2015 ilmenneet epäkohdat koskivat muun muassa tilavaatimuksia, likaisuutta, turvallisuutta, juottoa ja ruokintaa. Sellaisia laiminlyöntejä, joissa olisi pitänyt ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin, ei kuitenkaan otantatarkastuksissa havaittu.

Eläintenpitäjät avainasemassa

Eläinten hyvinvoinnin varmistamisessa eläinten pitäjillä on suurin vastuu.

”Näyttää siltä, että valvonnan lisäksi etenkin nautatiloilla tarvitaan edelleen myös elinkeinon omia toimia. Elinkeino on tehnyt paljon työtä hyvinvoinnin eteen, mutta vielä se ei ole näkynyt valvontatuloksissa”, Mikkola sanoo.

Hän kannustaakin elinkeinoa miettimään uusia keinoja eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Eläinten kuljetuksissa havaittujen epäkohtien määrä jatkoi vähenemistään edellisvuodesta. 90 prosenttia tarkastetuista kuljetuksista täytti vaatimukset.

”Pitkään jatkuneella, tiiviillä yhteistyöllä viranomaisten ja eläinkuljetussektorin välillä on saatu parannettua eläinten hyvinvointia kuljetusten aikana”, Jaana Mikkola sanoo.

Lisätiedot:
jaostopäällikkö Jaana Mikkola, p. 040 831 8425, etunimi.sukunimi@evira.fi
ylitarkastaja Sari Salminen, p. 040 489 3358, etunimi.sukunimi@evira.fi (eläinkuljetusten valvonta)

Lisää aiheesta:
Epäilyyn perustuvat tarkastukset 2015
Eläinkuljetusten valvonta 2015
Otantaan perustuvat tarkastukset 2015
Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2015 -raportti (pdf)

Aihealueet: