Ilmoitukset eläinrekistereihin syytä tehdä ajallaan

10.2.2016

<p>Vuodesta 2016 alkaen nautojen, lampaiden ja vuohien myöhässä rekisteriin tehdyistä tapahtumailmoituksista annetaan varoitus tiloille aiempaa herkemmin. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira muistuttaa, että jos vastaavat puutteet toistuvat enintään kolmen peräkkäisen vuoden aikana, tilalle maksettavia tukia vähennetään.&nbsp;</p>

Vaatimus ilmoittaa eläinten tapahtumat ajallaan rekistereihin ei ole uusi, eikä ilmoitusaikojen pituuteen ole Suomessa tehty tiukennuksia. Nautojen, lampaiden ja vuohien tapahtumat tulee ilmoittaa rekisteriin viimeistään seitsemän päivän sisällä. Poikkeuksena tästä on lampaiden ja vuohien syntymäilmoitus, joka tulee tehdä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tapahtumasta, jos eläin on yhä syntymäpitopaikassaan.

”Vuodesta 2016 alkaen varhainen varoitus vähäisestä laiminlyönnistä annetaan jo, kun myöhässä tehtyjä ilmoituksia rekistereihin on 1–10 prosenttia kaikista kalenterivuoden alusta alkaen tehdyistä ilmoituksista. Aiemmin varoituksen alaraja oli 5 prosenttia. Sitä jouduttiin kiristämään Euroopan komission syyskuussa 2015 tekemän täydentävien ehtojen tarkastuksen perusteella. Varoitusta ei kuitenkaan anneta, jos tilalla vain yksi myöhässä tehty ilmoitus”, toteaa ylitarkastaja Anssi Welling Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

Myöhästyneet ilmoitukset vaikuttavat tukiin

Eläintenpitäjälle ai aiheudu seuraamusta vähäisestä laiminlyönnistä, jos se korjataan annetussa määräajassa.

Jos tarkastuksessa havaitaan, että viljelijä ei ole kolmen peräkkäisen vuoden aikana muuttanut toimintaansa ensimmäinen havaintovuosi mukaan lukien, on uudestaan havaituista laiminlyönneistä määrättävä toistuva seuraamus.

”Vielä tänä vuonna muutoksen ei odoteta juurikaan vähentävän tukia. Vuodesta 2017 alkaen on kuitenkin oletettavaa, että täydentävien ehtojen seuraamukset yleistyvät niillä tiloilla, joille on aiemmin annettu varhainen varoitus”, arvioi Welling.

Vuodelle, jolloin varhainen varoitus on annettu, jouduttaisiin tällöin määräämään vähintään yhden prosentin takautuva vähennys tukiin. Lisäksi vuodelle, jolloin todetaan, että viljelijä ei ole korjannut toimintaansa annetussa määräajassa, määrättäisiin seuraamus toistuvuuden sääntöjen mukaisesti kolminkertaisena.

Myöhässä tehdyillä ilmoituksilla voi olla vaikutusta myös tilalle maksettaviin eläinpalkkioihin.

Tavoitteena turvallinen tuotantoketju

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin tavoitteena on seurata eläimistä peräisin olevan elintarvikkeen kulkua tuotantoketjun alusta loppuun. Myös eläintaudin puhjetessa on oleellista tietää, missä kukin eläin on ollut, jotta todennäköisesti tartunnan saaneet eläimet voidaan jäljittää ja erotella muista eläimistä.

Merkinnän ja rekisteröinnin valvontaa tehdään nauta-, sika- sekä lammas- ja vuohitiloille. Näiden eläinlajien pitäjistä valvotaan vähintään kolmea prosenttia vuosittain.

Lue lisää:
Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti
Nautaeläinten merkitseminen ja rekisteröinti
Lampaiden ja vuohien merkitseminen ja rekisteröinti

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Anssi Welling, p. 040 489 3361

 

 

 

 

 

Aihealueet: