Pienpetorabiesrokotteen syömisestä voi olla haittaa koiralle

1.11.2016 08:31

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimean yhteistyönä on valmistunut selvitys rabiessyöttirokotteiden haittavaikutuksista koirille. Haittavaikutuksia on todettu yksittäisillä metsästyskoirilla, jotka ovat syöneet ketuille ja supikoirille tarkoitettuja rokotteita.

Selvitys perustuu viranomaisille vuosina 2011 - 2015 eläinlääkäreiltä tai koirien omistajilta tulleisiin yhdeksään haittavaikutusilmoitukseen. Kaikki ilmoitukset koskivat rokotusalueen pohjoisosia ja metsästyskoiria.

"Vaikka kaikkia haittavaikutustapauksia ei varmastikaan ilmoiteta viranomaisille, ilmoituksia on tehty vähän suhteessa levitettyjen syöttien määrään", sanoo erikoistutkija Tiina Nokireki Eviran eläintautivirologian tutkimusyksiköstä.

Rabiessyöttirokotteita levitetään vuosittain kaakkoisrajalle. Lentokoneesta tehtävien levitysten tavoitteena on estää luonnonvaraisilla eläimillä esiintyvän metsäraivotaudin leviäminen Suomeen. Vuosittain metsiin on levitetty 160 000 - 360 000 rokotetta.

"Raivotautisyöttirokotteita on käytetty menestyksekkäästi jo vuosikymmenten ajan eri puolilla maailmaa metsäraivotaudin torjuntaan. Syöttirokotteiden levittäminen luontoon on osoittautunut ainoaksi tehokkaaksi tavaksi hävittää raivotauti suuriltakin alueilta", sanoo Nokireki.

Koirilla pääasiassa suolistoperäisiä haittavaikutuksia
Rabiessyöttirokote ei ole vaarallinen koirille, mutta haittavaikutuksia voi silti esiintyä. Koirilla on esimerkiksi todettu ruoansulatuskanavan oireita ja käytöksen muutoksia, kuten alakuloisuutta, masentuneisuutta tai levottomuutta.

Rokotteita syöneiden koirien oireet johtuvat todennäköisesti rokotteen alumiini- tai PVC-muovikuoresta ja siitä, että koirat ovat syöneet monta syöttirokotetta.

Vaikka koira söisi rabiessyöttirokotteen, tulee koiran rabiesrokotuksista huolehtia määräysten ja suositusten mukaan. Jos epäilee syöttirokotteen aiheuttaneen jollekin eläimelle haittavaikutuksia, kannattaa siitä aina ilmoittaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen Fimeaan.

Raivotautisyöttirokotteet levitetään syksyllä
Syöttirokotteitä levitetään maastoon syksyllä. Syksyllä supikoira- ja kettukannat ovat suurimmillaan, eläimet riittävän vanhoja ja sääolosuhteet sallivat rokotteiden levittämisen. Talvella supikoirat ovat talviunessa ja kesällä lämpötila on liian korkea, jotta rokote säilyisi käyttökelpoisena.

"Rokotevirus on elävä ja se toimii vain, jos se pääsee elävänä ja riittävän suurena määränä eläimen elimistöön. Jos lämpötila on korkea, se tuhoaa viruksen", sanoo Nokireki.

Tutkimustulokset on julkaistu tieteellisessä vertaisarvioidussa lehdessä
Nokireki, T., Nevalainen, M., Sihvonen, L., Gadd, T.
Adverse reactions from consumption of oral rabies vaccine baits in dogs in Finland.
Acta Veterinaria Scandinavica 2016: Vol., 58, No. 53, 1 p. 

Usein kysyttyä raivotautisyöttirokotteista
Kuvia rabiessyöttirokotteista
Lue lisää rabieksesta

Lisätietoja:
erikoistutkija, jaostopäällikkö Tiina Nokireki, p. 050 413 1687

 

Aihealueet: