Rehut Suomessa tutkitusti turvallisia

11.7.2016 11:54

Rehujen tuottajien ja tuojien määrä jatkaa Suomessa kasvuaan. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan rehut ovat edelleen hyvälaatuisia ja turvallisia: vuonna 2015 rehun valmistajien omavalvonta parani yhä, tuontirehuerissä oli aiempaa harvemmin salmonellaa ja pakkausmerkintöjen puutteet vähenivät. Nettikaupassa ostajan kannattaa kuitenkin olla tarkkana.

Suomessa valmistettujen tuotantoeläinten rehuseosten määrä kasvoi yhteensä 1 433 miljoonaan kiloon vuonna 2015. Erityisesti siipikarjan rehuseosten valmistus kasvoi edelleen. Viranomaisvalvonnassa rehuista otettiin vuonna 2015 yhteensä noin 4 700 rehunäytettä, joista tehtiin noin 10 900 eri analyysiä.

Kotimaisissa elintarviketuotantoeläinten rehuseoksissa ei todettu salmonellaa. Muista EU-maista tai niiden ulkopuolelta tuoduista rehuista salmonellaa löydettiin vain viidestä rehuerästä, kun vuonna 2014 positiivisia tuontieriä oli 15. Saastuneet rehuerät käsitellään salmonellan tuhoamiseksi ennen niiden käyttöä rehuseosten valmistuksessa.

Analyyseissä rehuista ei löydetty säädökset ylittäviä määriä dioksiineja, kasvinsuojeluaineita, homemyrkkyjä, raskasmetalleja tai melamiinia eikä myöskään sellaisia muuntogeenisiä rehuja, joita EU:ssa ei ole hyväksytty.

Evira valvoo rehuja ja rehualan toimijoita riskiperusteisen valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvonta koskee kaikkia tuotanto-, valmistus-, varastointi- ja jakeluvaiheita sekä tuontia, vientiä ja myyntiä, pakkausmerkintöjä ja jäljitettävyyttä. 

Lainsäädännön vaatimuksia noudatetaan hyvin

Rehualan toimijoilta edellytetään myös omavalvontaa. Se on parantunut jatkuvasti eikä laitosten toiminnassa tullut vastaan vakavia puutteita. Myös erityisesti rehukasveja viljelevien maatilojen kirjanpito on parantunut paljon edellisvuodesta.

”Toimijat ottavat tuotantoympäristönäytteitä salmonellan toteamiseksi siten kuin rehulainsäädäntö edellyttää. He noudattavat myös rehuseosten valmistuksen kuumennuskäsittelyvaatimusta yleisesti ottaen hyvin”, kiittää ylitarkastaja Tarja Root Evirasta.

Kaikissa irtorehun kuljetusautoissa lakisääteistä salmonellanäytteenottoa ei kuitenkaan ollut toteutettu. Yhden luomurehutoimijan todettiin jättäneen korjaamatta aiemmilla valvontakäynneillä havaitut puutteet annetussa määräajassa. Sen vuoksi yritys erotettiin luomujärjestelmästä eikä se voi valmistaa ja myydä luomurehuja.

Tarkkana nettiostoksilla

Vähittäismyynnissä on erityisesti lemmikkien tuontirehuja, joiden ongelmana ovat puutteelliset pakkausmerkinnät, joskin huomautuksia niistä annettiin vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Myös kotimaassa valmistettujen ja pakattujen rehuaineiden ja välitysrehujen sekä luomurehujen merkinnöissä todettiin jonkin verran puutteita.

Rehujen nettikauppa kasvaa ja kansainvälistyy jatkuvasti.  

”Nettikauppaa ei valvota systemaattisesti. Siksi ostajan on itse syytä tutustua tarkasti rehuista annettaviin tietoihin ja olla tarkkana myös markkinointiväittämien kanssa”, Tarja Root toteaa.

Lue lisää:

Rehuvalvonnan raportti 2015 (pdf)

Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2015

Tietoa rehuista

Lisätietoja:

ylitarkastaja Tarja Root, p. 040 5725 397 

Aihealueet: