Suomalaista hyvinvointiosaamista viedään Euroopan sikaloihin

2.2.2016

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira esitteli Euroopan komissiolle tammikuussa 2016 suomalaista sikojen hyvinvointiosaamista. Suomessa sikojen häntiä ei typistetä kuten lähes kaikissa muissa EU-maissa. Suomalaista sikatalousosaamista viedään malliksi muualle Eurooppaan.&nbsp;</p>

Euroopan komission edustajat ja usean jäsenmaan asiantuntijat tutustuivat sikojen pitoon Suomessa. Erityisesti haluttiin nähdä, kuinka Suomessa onnistutaan kasvattamaan hännällisiä sikoja. Suomessa sikojen häntien typistys on ollut täysin kiellettyä vuodesta 2002 lähtien. Lähes kaikissa muissa EU-maissa sikojen hännät typistetään hännänpurennan ehkäisemiseksi.

”Stressistä ja riittämättömistä pito-olosuhteista johtuvaa hännänpurentaa esiintyy Suomessa vähän”, sanoo jaostopäällikkö Jaana Mikkola Evirasta.

Suomessa sikojen hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin, kuten esimerkiksi virikkeiden antamiseen, sopiviin lattiamateriaaleihin, riittävään ruokintaan, eläintiheyteen ja terveydenhuoltoon on panostettu jo vuosia.

Euroopan komission tavoitteena on, että kaikissa EU-jäsenmaissa voitaisiin luopua häntien typistämisestä Suomen mallin mukaan. Suomalaista osaamista ja sikatalouden hyviä käytäntöjä käytetään esimerkkinä muille EU-maille.

”Sikatuottajat, lihateollisuus, terveydenhuoltojärjestelmä ja viranomaiset ovat yhdessä kehittäneet sikojen hyvinvointia Suomessa. Ilman yhteistyötä ja sitoutumista tämä ei olisi onnistunut”, painottaa Jaana Mikkola.

Käytännön oppia suomalaisilla sikatiloilla

Eri alojen asiantuntijoiden tapaamisten lisäksi EU:n edustajat tutustuivat käytännössä hännällisten sikojen pidon edellytyksiin ja haasteisiin kahdella sikatilalla. Sikojen hyvinvointioppien lisäksi vieraat aikovat ottaa mallia suomalaisten tilojen rakentamisesta. Lisäksi sekä tuottajien että eläinlääkäreiden koulutusta ja yhteistyötä pidettiin tärkeänä.

Sikatuottajien huono taloudellinen tilanne koko Euroopassa saattaa vaikuttaa siihen, kuinka paljon sikojen hyvinvointiin panostetaan. Esimerkiksi rakenteelliset muutokset sikaloissa ovat kalliita ja vievät paljon aikaa. Myös hännällisistä sioista saatavaa alempaa vientihintaa vieraat pitivät epäkohtana.

Euroopan komission edustajat tekivät opintomatkan Suomeen 25–29.1.2016. Vierailuun osallistui myös viiden eri jäsenmaan kansalliset asiantuntijat Saksasta, Tanskasta, Espanjasta, Itävallasta ja Irlannista.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Taina Mikkonen, p. 040 830 8404
jaostopäällikkö Jaana Mikkola, p. 040 831 8425

 

 

Aihealueet: