Teurastamot korjasivat toimintatapojaan

18.4.2016 10:11

Enemmistö Suomen isoista teurastamoista on tarkastusten perusteella korjannut teurastettavien eläinten hyvinvointiin liittyviä toimintatapojaan. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja aluehallintovirastot tarkastivat joulukuun 2015 ja maaliskuun 2016 välillä 16:n Suomessa toimivan ison teurastamon eläinsuojelullisen tilanteen. Kymmenellä teurastamolla oli toiminnassaan puutteita, joista osa liittyi ohjeistukseen ja kirjanpitoon. Teurastamot saivat pääosan puutteista kuntoon heti tarkastuksen jälkeen.

Evira päätti selvittää kaikkien Suomen isojen teurastamojen eläinsuojelullisen tilanteen sen jälkeen, kun Ylen MOT-ohjelmassa oli näytetty salaa teurastamoissa kuvattua aineistoa. Kolme kuvausten kohteena ollutta isoa teurastamoa tarkastettiin heti ohjelman jälkeen, ja nyt tarkastettiin loput 16 isoa teurastamoa.

”Tarkastuksissa käytiin läpi koko eläinten teurastusta koskeva eläinsuojelulainsäädäntö ja noin 70 kohtaa, jotka liittyvät teurastamon tiloihin ja välineistöön, teuraseläinten kohteluun ja käsittelyyn, eläinten tainnuttamiseen ja verenlaskuun, henkilökunnan kelpoisuuteen sekä teurastamon omavalvonnan toimivuuteen”, toteaa jaostopäällikkö Jaana Mikkola Eviran eläinten terveys ja hyvinvointi -yksiköstä.

Pääosa puutteista korjattiin heti

Kuudessa isossa teurastamossa asiat olivat kunnossa. Kymmenen teurastamon toiminta ei kaikilta osin ollut lainsäädännön edellyttämällä tasolla, ja neljässä niistä oli useampia epäkohtia. Puutteet olivat pääosin yksittäisiä ja teurastamot saivat laitettua ne kuntoon heti. Pidempää järjestelyaikaa vaativat toimet korjataan huhtikuun aikana.

Puutteita oli muun muassa siinä, ettei yli yön säilytettäviä eläimiä ruokittu tai kuivitettu, säilytystilojen karsinoista puuttuivat merkinnät eläinten enimmäismäärästä ja saapumisajasta ja kirjalliset toimintaohjeistot eivät olleet riittäviä. Yhdessä teurastamossa teurastusta yli 12 tuntia odottaneita lypsylehmiä ei lypsetty.

”Suoraan eläinten hyvinvointiin vaikuttavia puutteita tuli onneksi esiin vain parissa tapauksessa. Tarkastuskierros oli tarpeellinen ja nosti esiin sen, että myös Eviran omassa toiminnassa on korjattavaa. Eviran lihantarkastushenkilöstön työn tehostettu ohjaus on paikoin tarpeen, ja osaan asioista tarvitaan nykyistä selkeämmät linjaukset”, sanoo pääjohtaja Matti Aho.

Kattava tarkastus säännöllisesti

Teurastamojen toimintaa valvovat tarkastuseläinlääkärit, jotka ovat suurissa teurastamoissa paikalla koko teurastuksen ajan.

Teurastamojen eläinsuojelullista tilannetta valvotaan säännöllisesti. Päivittäisen yleisen valvonnan lisäksi vuoden mittaan keskitytään riskiperusteisesti tarkemmin tiettyihin teurastamon toimintoihin. Kaikki toiminnot kattava tarkastus tehdään jokaisessa teurastamossa vähintään joka toinen vuosi.

”Jokaisessa teurastamossa on oltava osaava henkilökunta ja eläinten käsittelyä koskeva toimintaohjeisto. Teurastamo kantaa itse vastuun siitä, että eläimiä varjellaan kaikelta vältettävissä olevalta kivulta ja kärsimykseltä teurastuksen ja siihen liittyvän käsittelyn aikana”, painottaa lihantarkastusyksikön yksikönjohtaja Eeva-Riitta Wirta.

Evira tulee selvittämään tarkemmin myös pienteurastamoiden toimintaa ja valvontaa.

Lue lisää:

Teurastamojen eläinsuojelutarkastukset 2015–2016

Lisätietoja: 

jaostopäällikkö Jaana Mikkola, eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö, p. 040 831 8425 

yksikönjohtaja Eeva-Riitta Wirta, lihantarkastusyksikkö, p. 040 353 2447

Aihealueet: