Älä salakuljeta eläintauteja Suomeen

10.7.2017 11:32

Elävien eläinten siirrot ovat merkittävin riski eläintautien leviämisessä. Lainsäädännön vastaisesti tapahtuvat eläinten siirrot vaarantavat Suomen hyvän eläintautitilanteen ja voivat uhata myös ihmisten terveyttä. Ennen siirtoa on eläimen lähtöpaikan ja -alueen eläinten terveystilanne varmistettava ja eläimellä pitää olla lähtömaassa myönnetty terveystodistus. Sen avulla eläinten siirrot voidaan tarvittaessa jäljittää, jos lähtöalueella puhkeaa eläintauti siirron jälkeen. Jos eläimen alkuperä on epäselvä, eläimen ostaja voi tietämättään tukea laitonta toimintaa.

Eläintautiepidemiassa kustannukset taudin hävittämisen ja tuotantomenetysten johdosta voivat nousta huomattaviksi. Laittomassa tuonnissa voidaan tuoja asettaa korvausvastuuseen.

"Esimerkkinä voidaan mainita siipikarjan salakuljetus. Se voi vaarantaa ammattimaisen siipikarjatalouden. Newcastlen tauti on yksi vakavimmista siipikarjalla esiintyvistä tarttuvista taudeista ja voisi pahimmillaan vaarantaa laajalti suomalaisen siipikarjatuotannon", sanoo ylitarkastaja Seppo Kuosmanen Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

Varsinkin pienimuotoinen siipikarjan pitäminen on yleistynyt ja pidettävien siipikarjarotujen määrä on kasvanut. Kaikkia rotuja ei ole tuotu lainsäädännön mukaisesti Suomeen.

Lemmikkipossu on myös tuotantoeläin

Siipikarjaa, sikoja, lampaita, vuohia, nautoja ja hevosia koskevat samat vaatimukset riippumatta siitä, kasvatetaanko niitä harrastusmielessä tai elinkeinona. Yhdenkin tällaisen eläimen pitäjän on rekisteröidyttävä eläinten pitäjäksi kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Samoin näiden eläinlajien tuonnissa Suomeen on noudatettava samoja vaatimuksia riippumatta eläimen käyttötarkoituksesta Suomessa.

"Eläimiä kaupataan entistä enemmän myös internetin kautta. Tällöinkin on varmistettava, että lähtömaan viranomaiset tarkastavat eläimet ennen niiden siirtoa ja myöntävät niille vaadittavan terveystodistuksen.Eläimen vastaanottaja on velvollinen tarkastamaan, että eläimellä on vaadittava terveystodistus ja eläimet ovat Suomeen saapuessa terveitä", tähdentää Kuosmanen.

Monet eläintaudit tarttuvat suoran eläinkontaktin kautta, mutta myös välillisesti esimerkiksi kuljetusajoneuvojen, työvälineiden ja rehujen ja elintarvikkeiden välityksellä. Tämä lisää riskiä harrastustarkoituksiin tuotujen eläinten mukana tulleiden eläintautitartuntojen leviämisestä myös tuotantotiloihin.

Lisää aiheesta:
Eläinten tuonti Suomeen EU-maat, Norja ja Sveitsi 

Lisätietoja:
Elävien eläinten siirrot toisista jäsenvaltiosta:
ylitarkastaja Seppo Kuosmanen, p. 040 489 3322 

Aihealueet: