Eläinsuojelutarkastuksia viime vuonna ennätysmäärä

31.5.2017 09:18

Viranomaisten eläinsuojelutarkastukset toteutetaan entistä useammin eläintenpidon laiminlyönneistä saatujen ilmoitusten perusteella. Vuonna 2016 näitä tarkastuskäyntejä tehtiin 6 368. Kun vielä vuosikymmenen alkupuolella joka toinen epäilyyn perustuva tarkastus vaati eläinten hyvinvointia turvaavia toimenpiteitä, näyttää niiden määrä kääntyneen viime vuosina laskuun: viime vuonna enää 36 prosentissa tarkastuksista päädyttiin viranomaistoimenpiteisiin.

Epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuksia tehtiin 350 enemmän kuin edellisenä vuonna, mikä johtui pääosin lemmikkieläintarkastusten määrän lisääntymisestä. Tuotantoeläintarkastuksia tehtiin puolestaan saman verran kuin edellisenä vuonna. Vakavia tai kiireellisiin toimenpiteisiin johtaneita laiminlyöntejä havaittiin vajaassa 3 prosentissa tuotantoeläinten ja 11 prosentissa lemmikkieläinten tarkastuksista.

”Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten määrä on lähes kaksinkertaistunut 2010-luvulla sen jälkeen, kun kuntiin on saatu palkattua lisää valvontaeläinlääkäreitä. Eläinsuojeluvalvonta on kaikista haasteista huolimatta ollut tehokasta ja vaikuttavaa”, sanoo yksikönjohtaja Jaana Mikkola Evirasta.

Nautatiloilla vähemmän huomautettavaa

Epäilyyn perustuvien tarkastusten lisäksi tuotantoeläinten oloja tarkastetaan vuosittain suunnitelmallisesti otantaan perustuen: valvontakohteista 25 prosenttia valitaan satunnaisotannalla ja loput kohdennetusti. Otantaan perustuvissa tarkastuksissa eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittiin lähes joka neljännessä tiloista, mikä vastaa edellisvuosien tasoa.

”Nautatilojen tilanne on parantunut edellisvuosiin verrattuna. Viime vuonna laiminlyöntejä oli alle viidenneksellä tarkastetuista 162 tilasta, kun aiemmin epäkohtia on ollut enemmän. Viime vuonna noin joka kolmannessa tarkastetussa sikalassa havaittiin eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä, kun aiempina vuosina niissä on ollut vähemmän huomautettavaa”, Mikkola sanoo.

Turkiseläintiloja tarkastettiin 38, joista 66 prosentissa todettiin puutteita. Yleisimmät laiminlyönnit liittyivät edellisvuosien tapaan eläimille sopivan virike- ja pureskelumateriaalin tarjoamiseen, häkkien verkkopohjan kuntoon sekä pitopaikan rakennusten ja laitteiden kuntoon ja turvallisuuteen. Neljän edellisen vuoden aikana laiminlyöntejä on ollut 25–54 prosentissa tarkastetuista turkistiloista.

Eläintenpitäjät ja elinkeinon toimet avainasemassa

Eläinten pitäjillä on eläinten hyvinvoinnin varmistamisessa suurin vastuu. Myös elinkeinon omia toimia tarvitaan edelleen vahvasti.

”Koska todettujen epäkohtien määrä on säilynyt esimerkiksi tarkastetuilla turkistarhoilla jo useampana vuonna korkeana, ja ne kohdistuvat suoraan eläinten hyvinvointiin, myös elinkeinon omia toimia tarvitaan”, Mikkola toteaa.

Eläinten kuljetuksissa laiminlyöntien määrä jatkoi vähenemistään edellisvuoden tapaan. Viime vuonna 91 prosenttia tarkastetuista kuljetuksista täytti vaatimukset. Pitkään jatkuneella, tiiviillä yhteistyöllä eläinkuljetussektorin kanssa on Mikkolan mukaan saatu parannettua eläinten hyvinvointia kuljetusten aikana.

”Erityisesti hevoskuljetukset ovat selvästi kohentuneet viime vuosina”, hän kiittelee.

Lisätietoja:

Tuotantoeläintilojen otantatarkastukset: ylitarkastaja Taina Mikkonen, p. 040 830 8404
Eläinkuljetusten valvonta: ylitarkastaja Sari Salminen, p. 040 489 3358
Epäilyyn perustuvat tarkastukset: ylitarkastaja Sanna Varjus, p. 040 489 3355

Lue lisää:

Epäilyyn perustuvat tarkastukset 2016
Eläinkuljetusten valvonta 2016
Otantaan perustuvat tarkastukset 2016
Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2016 -raportti (pdf)

Aihealueet: