MMM: Viljelijätukien täydentävien ehtojen vaatimuksia lievennetään

5.10.2017

Hallitus päätti osana norminpurun kärkihanketta lievennyksistä viljelijätukien täydentävistä ehdoista annettuun valtioneuvoston asetukseen. Lievennykset eivät vaikuta muihin kansallisiin säädöksiin tai niiden valvontaan, mutta ne kohtuullistavat laiminlyönneistä aiheutuvia tukiseuraamuksia.

Asetusmuutos oli tarpeen, jotta suomalaisia maatalousyrittäjiä ei kohdeltaisi EU:n viljelijätukijärjestelmissä tiukemmin kuin muiden maiden yrittäjiä. Lievennyksiä sovelletaan takautuvasti tämän vuoden alusta alkaen.

Lue lisää maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta.

Aihealueet: