Eläinten hyvinvoinnin valvontatulokset 2017

14.6.2018

Viranomaiset tekevät suurimman osan eläinsuojelutarkastuksista eläintenpidon laiminlyönneistä saatujen ilmoitusten perusteella. Vuonna 2017 näitä tarkastuskäyntejä tehtiin 6 448. 38 prosentissa tarkastuksista päädyttiin viranomaistoimenpiteisiin.

Pitkään jatkunut epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten määrän kasvu on hidastunut edellisistä vuosista, tarkastuksia tehtiin enää 80 enemmän kuin edellisenä vuonna.  Lemmikkieläimiin kohdistuvien tarkastusten määrä on moninkertaistunut 2010-luvulla, viime vuonna jo yli 5000 epäilytarkastusta kohdistui lemmikkieläinten pitoon, useimmiten tarkastettiin koirien pidon asianmukaisuutta.  Tuotantoeläintarkastuksia tehtiin puolestaan saman verran kuin edellisenä vuonna. Vakavia tai kiireellisiin toimenpiteisiin johtaneita laiminlyöntejä havaittiin 4 prosentissa tuotantoeläinten ja 12 prosentissa lemmikkieläinten tarkastuksista.

Tuotantoeläintiloilla entistä vähemmän huomautettavaa

Tuotantoeläintiloja tarkastetaan vuosittain myös suunnitelmallisesti. 360 tarkastetulla tuotantoeläintilalla 17 %:ssa havaittiin epäkohtia, mikä on selvästi vähemmän kuin edellisenä vuotena (24 %). Tarkastustuloksissa on kuitenkin eläinlajikohtaisia eroja. 

Viime vuonna otantavalvontoja painotettiin erityisesti nautojen pidon valvontaan. Nautatilojen valvonnassa on jo pitkään korostunut samat tilavaatimuksiin sekä pitopaikan turvallisuuteen ja puhtauteen liittyvät epäkohdat. Parin viimeisen vuoden aikana tilanne on kuitenkin parantunut. Vuonna 2017 lähes 300 tarkastetulla nautatilalla enää 15 %:lla esiintyi laiminlyöntejä. Toisaalta ruokinnassa ja juotossa havaittiin puutteita selvästi enemmän kuin vuonna 2016. Valvontahavainnoista huomiolle pantavaa on myös se, että niillä tiloilla, joilla ei ollut riittävästi henkilökuntaa, tilanne ilmeni vakavina eläinten hyvinvointia heikentävinä laiminlyönteinä.

Turkiseläintiloista 23 prosentilla todettiin puutteita, mikä on selkeästi vähemmän kuin edellisenä vuotena. Yleisimmät laiminlyönnit liittyivät edellisvuosien tapaan pitopaikan pohjan tai lattian ja häkkien verkkopohjan kuntoon sekä rakennusten ja laitteiden kuntoon ja turvallisuuteen. Aiempina vuosina yleinen sopivan virikemateriaalin puute todettiin enää vain yhdellä tarkastetulla tarhalla. Viiden edellisen vuoden aikana laiminlyöntejä on ollut 25 ‑ 66 prosentissa tarkastetuista turkistiloista.

Eläinkuljetustarkastuksissa vain harvoin laiminlyöntejä  

Eläinten kuljetuksissa laiminlyöntien määrä jatkoi vähenemistään edellisvuoden tapaan. Viime vuonna jo 93 prosenttia tarkastetuista kuljetuksista täytti vaatimukset. Keskimääräinen kuljetusaika oli noin 4 tuntia. 32 tarkastettua kuljetusta kesti yli kahdeksan tuntia. 

Lisätietoja:
Tuotantoeläintilojen otantatarkastukset: ylitarkastaja Taina Mikkonen, p. 040 830 8404
Eläinkuljetusten valvonta: ylitarkastaja Sari Salminen, p. 040 489 3358
Epäilyyn perustuvat tarkastukset: ylitarkastaja Sanna Varjus, p. 040 489 3355

Lue lisää:
Epäilyyn perustuvat tarkastukset 2017
Eläinkuljetusten valvonta 2017
Otantaan perustuvat tarkastukset 2017
Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2017 -raportti (pdf)

 

Aihealueet: