Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta 2017

7.6.2018

Alustavien valvontatulosten perusteella voidaan todeta, että valvonnalle asetetut määrälliset tavoitteet saavutettiin myös vuonna 2017. Pääosa valvonnoista tehtiin riskianalyyseihin perustuen.

Lue lisää eläinten rekisteröinin ja merkinnän valvonnasta vuonna 2017

Aihealueet: