Erityisluvallisen gentamisiiniä sisältävän injektiovalmisteen varoaika hevoselle pitenee

9.3.2018

Suomessa on saatavana hevoselle gentamisiinia ainoastaan erityislupavalmisteena. Erityisluvan ehdoissa valmisteen teurasvaroaika hevoselle on ollut 6 kuukautta. Uusien gentamisiinin jäämätutkimuksia koskevien tietojen perusteella hevosen teurasvaroaikaa joudutaan pidentämään elintarviketurvallisuuden takaamiseksi. Uusi teurasvaroaika 12 kk astuu voimaan 14.3.2018. Tämä tarkoittaa, että 13.3.2018 tai sitä ennen lääkityn hevosen teurasvaroaika on 6 kk, ja 14.3.2018 ja sen jälkeen lääkityn hevosen varoaika on 12 kk.

Gentamisiini ei kuulu ns. hevoslääkeluettelon aineisiin, joten lääkitystä ei merkitä hevosen tunnistusasiakirjaan. Eläinlääkärin on kuitenkin annettava sen käytöstä omistajalle kirjallinen selvitys kuten muistakin lääkkeistä. Koska varoaika on poikkeuksellisen pitkä, eläinlääkäreitä pyydetään erikseen tähdentämään hevosen omistajalle, että hevosta ei saa toimittaa teurastettavaksi lääkkeen varoajan aikana.

Varoajan aikana eläintä ei voida teurastaa kuin EU:n elintarvikeasetuksen mukaisessa poikkeustapauksessa. Tällöinkin on voitava todeta luotettavien laboratoriotutkimusten perusteella, että lääkejäämiä ei ole yli sallittujen enimmäismäärien.

Voimassa olevan EU-lainsäädännön mukaan elintarvikeketjutietojen on katettava eläinlääkkeet tai muut eläimille asiaankuuluvalla ajanjaksolla annetut hoidot aina kun varoaika on muu kuin nolla sekä hoitojen päivämäärät ja varoajat. Voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö edellyttää hevosen lääkitystietojen ilmoittamisen teurastamolle kuuden kuukauden ajalta ennen sen teurastamista. Maa- ja metsätalousministeriö tekee hevosen lääkitystietojen ilmoittamisajanjaksoa koskevat tarpeelliset päivitykset kansalliseen lainsäädäntöön.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Liisa Kaartinen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, puh. 040 5542238, liisa.kaartinen(at)evira.fi

Eläinlääkintöylitarkastaja, Nina Kaario, Maa- ja metsätalousministeriö, puh. 0295162107, nina.kaario(at)mmm.fi

Eläinlääkäri Tita-Maria Muhonen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, puh. 0295223394, tita-maria.muhonen(at)fimea.fi

Aihealueet: