Ilmoitus valtionavustuksen hakemisesta raatokeräilytoimintaan

4.6.2018

Valtionavustuslain 8 §:n nojalla annettu valtioneuvoston asetus 96/2010 valtionavustuksesta nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan keräilyyn ja hävittämiseen on kumottu valtioneuvoston asetuksella 998/2017. Uutta asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran raatokeräilytoimintaan vuonna 2019.

Asetuksen pääasialliset muutokset ovat; valtionavustusta saavia raatokeräilijöitä voi yhtä aikaa olla useita. Asetuksen mukaiset edellytykset täyttävät raatokeräilytoimijat voivat hakea avustusta Eviralta 30.9.2018 mennessä. Avustus käytetään eläimen omistajalle aiheutuvien kustannusten hinnan alennukseen.

Ne eläimen omistajat, joilla on havaittu tiettyjä lainsäädännön rikkeitä, joutuvat maksamaan raatokeräilyn kokonaan itse. Suurimmalle osalle raatokeräilyä käyttäneistä eläimen omistajista asetusmuutos ei aiheuta havaittavaa muutosta. Eläimen omistajan ei tarvitse jatkossakaan hakea itse avustusta vaan avustus tulee suorana hinnan alennuksena raatokeräilytoimijalta.

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eläimen omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä aiheutuviin kustannuksiin

Lue lisää

Lisätietoja:
Evira: Taina Heimonen-Kauppi, p. 040 489 3351
MMM: Kirsti Huovinen, p. 0295 162182

Aihealueet: