MMM: Ulkoilevien sikojen suojaamisessa käytettävien sähköaitojen rakennevaatimuksiin muutoksia

1.3.2018 14:16

Ulkoilevien sikojen suojauksessa käytettyyn sähköaitaan tulee jatkossa kytkeä vain yksi sähköpaimen. Myös sähköaidan maadoituksesta ja toimintavarmuudesta lumisissa olosuhteissa määrääviä säädöksiä on tarkennettu.

Sikojen ulkotarhat on suojattava aidalla kesäkuun alusta 2018 alkaen. Suojausvaatimuksen tarkoituksena on ehkäistä afrikkalaisen sikaruton leviäminen luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä.

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tänään asetusmuutoksen, jolla ulkoilevien sikojen suojaamisessa käytettävien sähköaitojen rakennevaatimuksia muutetaan.

Ulkotarhassa olevan aidan muuttamiseen näiden vaatimusten mukaiseksi voi saada avustusta, josta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Myös aitaamisesta saatavan avustuksen vaatimuksia on muutettu vastaavasti.

Yhtenä aitaamisvaihtoehtona on jo olemassa olevan aidan sisä- ja ulkopuolelle asennettavat sähköaidat. Sähköaitaa koskevia vaatimuksia muutetaan siten, että aidan sisä- ja ulkopuolinen sähköaita on kytkettävä samaan sähköpaimeneen, jos aitojen välinen etäisyys on alle 2,5 metriä. Aiemmin asetuksissa säädettyjen vaatimusten mukainen sähköaita ei ollut sähköpaimenia koskevassa eurooppalaisessa turvallisuusstandardissa esitettyjen turvallisuusvaatimusten mukainen. 

Jo rakennettujen sähköaitausten ulko- ja sisäpuolinen sähköaita tulee turvallisuusriskin poistamiseksi kytkeä viivytyksettä vain yhteen sähköpaimeneen.

Lue lisää maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta

Aihealueet: