Afrikkalaista sikaruttoa on todettu Virossa jälleen sikatiloilla

Virossa on todettu afrikkalaista sikaruttoa jälleen kotisioissa. Tämän vuoden ensimmäiset kotisikatapaukset todettiin kesäkuussa pienissä takapihasikaloissa ja heinäkuussa tauti todettiin isolla tuotantotilalla. Edelliset kotisikatapaukset Virossa todettiin syyskuussa 2015. Tautia on tämän vuoden aikana todettu Virossa jo useilla sadoilla villisioilla. 

Afrikkalainen sikarutto levisi Baltian maihin vuonna 2014. Tautitilanne paheni selvästi Virossa kesän 2015 aikana, jolloin tautia todettiin villisikojen lisäksi myös useilla tiloilla kotisioissa. Edelliset kotisikatapaukset Virossa todettiin syyskuussa 2015 ja tämän vuoden ensimmäiset kotisikatapaukset todettiin ensin kesäkuussa pienissä takapihasikaloissa ja heinäkuussa isolla sikatuotantotilalla. Tartuntaa on todettu eri puolilla Viroa ja koko Viron manneralue on tällä hetkellä rajoitusaluetta.

Taudin leviäminen Suomeen aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita sikatiloille ja koko lihateollisuudelle eläinten hävittämisen, tilojen saneerauksen sekä kaupan pysähtymisen vuoksi. Tilatason tautisuojaus on avainasemassa estettäessä taudin tulo Suomeen, ja tässä tuottaja itse on avainasemassa. Eläinlääkäreiden on tärkeää jatkaa tautisuojaustiedon jakamista tiloille. Ohjeita tilatason tautisuojaukseen löytyy sekä Eviran että ETT:n sivuilta. Mikäli tilalla tai villisioilla epäillään afrikkalaista sikaruttoa, on nopea ilmoittaminen epäilystä ensiarvoisen tärkeää, taudin varhaiseksi toteamiseksi ja vastustustoimien käynnistämiseksi.

Viron ja muiden maiden ajankohtaista tautitilannetta voi seurata Maailman eläintautijärjestön OIE:n sivuilta sekä EU -komission ADNS -ilmoitusjärjestelmän sivuilta. Komission suojapäätökset rajoitusalueista päivittyvät maa- ja metsätalousministeriön sivulle.

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA tekee jatkuvasti tutkimustyötä afrikkalaiseen sikaruttoon ja sen torjuntaan liittyen. Linkeistä löytyvät EFSAn julkaisemat raportit Scientific Opinion on African swine fever (2014) ja African swine fever (2015).

Lisätietoja:

Erikoiseläinlääkäri Laura London, p. 050 5702916

Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Sirpa Kiviruusu, p. 0400 920 503