Eläinlääkäri, älä levitä eläintauteja!

Eläinlääkärin tulee olla erityisen varovainen tehdessään tuotantoeläinpraktiikkaa useassa eri maassa. Eviran suositukset eläinlääkärin tautisuojauksesta auttavat tartuntojen leviämisen estämisessä.  

Suomi on vapaa monesta tarttuvasta eläintaudista, jotka ovat useassa maassa Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella yleisiä. Esimerkkeinä voi mainita vaikkapa porsasyskän, BVD:n, tai monia vakavampia tauteja, kuten märehtijöiden bruselloositartunnat tai nautatuberkuloosin. Erityistä huolta tartuntojen leviämisestä aiheuttaa Suomen lähialueilla, varsinkin Baltiassa riehuva afrikkalainen sikarutto. Sen vuoksi Suomessa ja muussa maassa praktiikkaa tekevän on huolehdittava erityisen tarkasti siitä, ettei aiheuta vaaraa eläintaudin leviämisestä Suomeen. Eviran suositukset soveltuvat myös kotimaassa rutiininomaiseen tautisuojaukseen.

Käytä eri maissa eri varusteita

Hanki jokaiseen maahan, jossa teet tuotantoeläinpraktiikkaa, oma praktiikkalaukku sekä omat suojavarusteet (kertakäyttöhaala­reita ja -saapassuojia, työtakki tai haalarit ja saappaat). Pidä työaikana sellaisia vaatteita ja jalkineita, joita et käytä muissa maissa.

Jokaista maata varten tulisi olla omat työvälineet, ellei välineitä ole mahdollista puhdistaa ja desinfioida luotettavasti. Käytä kussakin maassa omia lääkepakkauksia ja lääkkeitä. Jos mahdollista, käytä eri maissa eri autoja tehdessäsi praktiikkaa.

Käytä tilan tarjoamia suojavarusteita. Pidä autossasi varalla kertakäyttöhaalareita ja saapassuojia ja käytä niitä, jos et voi käyttää tilan tarjoamia suojavarusteita.

Pese ja desinfioi kätesi tilalle tullessasi ja sieltä lähtiessäsi. Käytä tiloilla kertakäyt­töisiä tai pestyjä ja desinfioituja työvälineitä. Pese ja puhdista työvälineesi jo ennen lähtöä tilalta. Huolehdi siitä, ettet kuljeta vaatteissasi tai jalkineissasi likaa tilalta toiselle.

Siirtyessäsi maasta toiseen

Jos joudut kuljettamaan työssä käyttämiäsi vaatteita, varusteita tai jalkineita maasta toiseen: Pese käyttämäsi työ- ym. vaatteet pe­suohjeen mukaisessa korkeimmassa lämpötilassa. Puhdista ja pese myös jalkineet ja työvä­lineet huolellisesti. Pidä pestyjä vaatteita, jalkineita ja varusteita valmistusmateriaa­lista riippuen tunti kuumassa saunassa (vähintään + 60 °C) tai desinfioi desinfiointiaineliuoksella (esim. Virkon S 1 % liuoksena tai 2 % hypoklo­riittiliuos). Noudata valmistajan antamia ohjeita.

Koirat: Jos sinulla on mukanasi yksi tai useampi koira, huolehdi, että niiden rabiesrokotukset ja ekinokokkilääkitykset ovat kunnossa, ja merkittynä passiin asianmukaisesti. Vältä niiden vapaana pitä­mistä metsässä afrikkalaisen sikaruton rajoitusalueilla.  Pese mukana olleet koirat ja niiden varusteet huolelli­sesti ennen paluuta Suomeen. Älä kuljeta koiria mukanasi tila­käynneillä.

Auto: Pesetä autosi autopesussa ja käytä pesua, joka pesee myös auton alustan. Pese ja desinfioi auton kumimatot ja puhdista sisätilat huolellisesti. Pese ja desinfioi myös auton tavaratilan suojamatto tai suojaa tavaratila etukäteen esim. kertakäyttöisellä muovilla. Pese ja puhdista autosi jo ennen paluutasi Suomeen ja tarvittaessa Suomessa uudelleen.

48 h: Älä käy tuotantoeläintiloilla Suomessa ennen kuin käynnistäsi ulkomaisilla ti­loilla tai liikkumisestasi luonnossa ASF-rajoitusalueilla on kulunut vähintään 48 tuntia.

Tuliaiset: Evira suosittelee, ettei Suomeen tuoda edes omaan käyttöön villisianli­haa tai – lihatuotteita maista, joissa on todettu afrikkalaista sikaruttoa.

Eviran suositukset (pdf)

Lisätietoja: 

Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Sirpa Kiviruusu, p. 0400 920 503