Viranomaisyhteistyö rabiesepäilyissä

Eläinlääkintäviranomaisten ja terveydenhuollon yhteistyö on tärkeää rabiesepäilytapauksissa. Eläinlääkäri tarkastaa eläimen ja tekee päätöksen eläintä koskevista toimenpiteistä. Terveydenhuolto tarvitsee näitä tietoja ihmisten hoitotarpeen arvioimiseksi.

Jos eläimellä epäillään rabiesta, on kunnaneläinlääkärin tarkastettava eläin. Tarkastuksen yhteydessä kunnaneläinlääkärin tulee arvioida, onko kysymys todellisesta rabiesepäilystä vai onko oireiden aiheuttaja todennäköisesti jokin muu. Huomioon on otettava eläimen alkuperä, eläimen oireet ja niiden kesto sekä muut saatavissa olevat taustatiedot, kuten rokotushistoria. Jos kunnaneläinlääkärin tarkastuksen perusteella kysymyksessä on rabiesepäily, kunnaneläinlääkärin tai aluehallintoviraston on ilmoitettava epäilystä terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille.

Eläimen osalta päätöksen toimenpiteistä tekee aluehallintovirasto. Eläin määrätään joko eristettäväksi tai lopetettavaksi. Jos eläin lopetetaan tai on kuollut, tulee se toimittaa rabiestutkimuksiin Helsingin Eviraan.

Jos kunnaneläinlääkäri epäilee eläimellä rabiesta, on eläimen omistajalle tai haltijalle kerrottava, että tauti voi tarttua ihmiseen. Päätöksen rabiesestohoidon aloittamisesta tekee kuitenkin aina lääkäri ja hoito aloitetaan vain tiettyjen kriteerien täyttyessä. Rabiesepäilyjen hoidossa, samoin muissa zoonoositapauksissa tai -epäilyissä, paikallinen yhteistyö kunnaneläinlääkärin ja terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavan lääkärin välillä on erittäin tärkeää. Kunnaneläinlääkäriltä saatujen tietojen perusteella lääkäri voi tehdä päätöksen, aloitetaanko altistuksen jälkeinen hoito altistuneille henkilöille vai voidaanko esimerkiksi odottaa rabiestutkimuksen tulos.

Vuosittain Suomessa tutkitaan noin 30–45 kotieläintä rabieksen varalta. Rabiesta ei ole todettu vuoden 1989 jälkeen, paitsi kahdessa tuontieläimessä. Rabieksen varalta vuonna 2015 tutkitut eläimet (pdf).

MMM asetus (724/2014) raivotaudin vastustamisesta 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Tiia Tuupanen, tiia.tuupanen@evira.fi, p. 040 4893348