Evira ehdottanut penisilliinin sitovien käyttörajoitusten poistoa

Evira on esittänyt Fimealle, että sitovista käyttörajoituksista luovutaan 1.1.2017 lähtien korvaavien lääkevalmisteiden saatavuushäiriöiden vuoksi. Muita poikkeusjärjestelyjä jatkettaneen ensi vuoden puolella edelleen.

Bentsyylipenisilliiniprokaiinin saatavuushäiriö alkoi keväällä 2015. Kesästä 2015 lähtien penisilliinin käyttöaiheita on rajoitettu STM:n velvoitevarastointipäätöksen liitteellä. Penisilliiniä korvaavien valmisteiden lisääntynyt käyttö on aiheuttanut joissakin tapauksissa myös näiden valmisteiden saatavuushäiriöitä. Tämän vuoksi Evira katsoo, että penisilliinin käyttöaiheiden rajoituksista voidaan luopua. Penisilliiniä on poikkeusjärjestelyin saatu maahan riittävästi koko saatavuushäiriötilanteen ajan.

Evira tiedottaa tilanteen kehittymisestä Ajankohtaista eläinten lääkitsemisestä -sivuilla

Lisätietoja:

ylitarkastaja Liisa Kaartinen, p. 029530 5138