Korkeapatogeenista lintuinfluenssaa Ahvenanmaalla ja Nauvossa

Korkeapatogeenista lintuinfluenssaa on todettu ensimmäistä kertaa Suomessa. Kuolleena löydetyistä tukkasotkista todettiin H5N8-tyypin lintuinfluenssaa Ahvenanmaalla sekä Nauvossa Paraisilla. Lisäksi H5N8-tyypin lintuinfluenssaa on todettu lintutarhan kanoista ja riikinkukoista Maarianhaminassa sekä luonnonvaraisista merikotkista Ahvenanmaalla.

Ahvenanmaalta on löydetty kymmeniä kuolleita tukkasotkia sekä useita sairaita merikotkia. Eviran tutkimuksissa ensimmäiset H5N8-tapaukset varmistuivat 25.11.2016. Nauvosta kuolleena löydettyjen tukkasotkien H5N8-lintuinfluenssa varmistui 2.12.2016. Evira on perustanut löytöpaikkojen ympärille rajoitusvyöhykkeet. Ahvenanmaalla rajoitusvyöhyke kattaa lähes koko Ahvenanmaan.

Maarianhaminalaisessa lintutarhassa lintuinfluenssa aiheutti kuolleisuutta kanoissa ja riikinkukoissa. H5N8-lintuinfluenssa varmistui 1.12.2016. Lintutarhan kanat ja riikinkukot on lopetettu. Lintutarhassa erillisessä rakennuksessa pidettävät häkkilinnut tutkitaan lintuinfluenssan varalta. Ne pidetään eristettyinä ja niiden terveystilannetta seurataan. Lintutarhan ympärille on perustettu suoja- ja valvontavyöhyke.

Kartat kaikista perustetuista rajoitusvyöhykkeistä sekä tietoa vyöhykkeillä noudatettavista rajoituksista on Evira.fi-sivuilla.

Lintuinfluenssaepäilyistä ilmoitettava eläinlääkärille

Lintuinfluenssaan viittaavista oireista siipikarjassa tai luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista on ilmoitettava viipymättä kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille. Siipikarjassa H5N8 lintuinfluenssa on tyypillisesti aiheuttanut kohonnutta kuolleisuutta. Muita oireita voivat olla munantuotannon lasku tai veden- ja rehunkulutuksen pieneneminen. Luonnonvaraisten lintujen joukkosairastumisena tai -kuolemana voidaan pitää tilannetta, jossa samalta alueelta löytyy sairaana tai kuolleena viisi tai useampi joutsen tai vesilintu tai yli kymmenen muihin lajeihin kuuluvaa lintua. Virkaeläinlääkäri huolehtii tarvittavien näytteiden lähettämisestä Eviran Helsingin toimipaikkaan. Tarkemmat näytteenotto-ohjeet on saatavissa läänineläinlääkäriltä. Näytteenoton yhteydessä on huolehdittava riittävästä suojautumisesta. Kuolleiden lintujen löytöpaikka ja sen koordinaatit on otettava talteen esimerkiksi puhelimella.

Yksittäisistä kuolleista luonnonvaraisista linnuista voi ilmoittaa Eviraan Evira.fi-sivujen ilmoituslomakkeella. Ilmoituksia seurataan arkisin, ja vaikka ilmoitus ei välttämättä johda toimenpiteisiin ja kuolleiden lintujen tutkimiseen, ilmoitukset auttavat viranomaisia saamaan kokonaiskuvaa kuolleiden lintujen määrästä.

Tautisuojaus ja ulkonapitokielto

Siipikarjan tuottajien sekä harrastelintujen pitäjien tulisi tarkastaa tautisuojauskäytännöt ja huolehtia riittävästä tautisuojauksesta, jotta luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvät taudinaiheuttajat eivät pääse tuotantotiloihin. Sekä suorat että epäsuorat kontaktit luonnonvaraisiin lintuihin tulee pyrkiä estämään. Siipikarja on joko pidettävä sisätiloissa tai ulkoilualue on suojattava esimerkiksi riittävän tiheällä verkolla 1.12. – 31.5. välisenä aikana. Sen, joka pitää siipikarjaa ulkona joulukuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana, on tehtävä kunnaneläinlääkärille kirjallinen ilmoitus siipikarjan ulkonapidosta 15.12.2016 mennessä.

Lintuinfluenssaa myös muualla Euroopassa

Korkeapatogeenista H5N8-tyypin lintuinfluenssaa on todettu lokakuun lopusta lähtien useissa Euroopan maissa sekä luonnonvaraisissa linnuissa että siipikarjatiloilla. Nyt levinneen H5N8-tyypin lintuinfluenssan ei tiedetä tarttuneen ihmiseen.

Kartta EU-alueen lintuinfluenssatapauksista 7.12.2016

Usein kysyttyä lintuinfluenssasta

Siipikarjan ulkonapitokielto

THL: Lintuinfluenssa A(H5N8) tartunnan riski ihmisille on hyvin pieni 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Tiia Tuupanen, tiia.tuupanen@evira.fi, p. 040 489 3348 
Erikoistutkija Niina Tammiranta, niina.tammiranta@evira.fi, p. 040 489 3377 (diagnostiikka)