Reseptivapaiden lääkkeiden luovuttaminen vastaanotolta

Eläinlääkäri ei voi luovuttaa edes reseptivapaita lääkkeitä kenelle tahansa. Jotta eläinlääkäri voisi luovuttaa vastaanotolta esimerkiksi loishäätölääkkeitä, eläinlääkärin täytyy tuntea hyvin kyseisen eläimen terveydentila. Käytännössä kyseisen eläimen on oltava eläinlääkärin potilaana.

Reseptivapaiden lääkkeiden luovuttamista vastaanotolta koskevat samat ehdot kuin muidenkin lääkkeiden luovuttamista. Lääkkeitä saa luovuttaa eläimen omistajalle tai haltijalle vain, jos eläinlääkäri tuntee hyvin eläimen terveydentilan, kyseisten eläinten pitopaikan tai näistä tehtyjen laboratoriotutkimusten tulokset tai eläinlääkäri on varmistunut lääkityksen tarpeellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta äskettäin tehdyllä käynnillä eläinten pitopaikkaan. Aiemman, vuonna 2014 kumotun lainsäädännön mukaan saman perheen muille samaan eläinryhmään kuuluville seuraeläimille sai luovuttaa reseptivapaita lääkkeitä, vaikka ne eivät olisi käyneet vastaanotolla. Tätä mahdollisuutta lainsäädännössä ei enää ole.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovuttamisesta eläinlääkinnässä (14/17)

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, henriette.helin-soilevaara@evira.fi, p. 040 489 3352