Villisikanäytteiden lähettäminen ASF- ja trikiinitutkimuksiin

Metsästäjiä on pyydetty lähettämään näytteitä metsästetyistä luonnonvaraisista villisioista afrikkalaisen sikaruton tutkimuksiin. Evira maksaa metsästäjille palkkiona 40 euroa / yhdestä villisiasta lähetetyt näytteet. Metsästäjien toiveesta Evirassa on aloitettu huhtikuun loppuun asti kestävä kokeilu, jonka aikana metsästäjä voi halutessaan vaihtaa näytteenottopalkkion trikiininäytteiden tutkimiseen korvauksetta.

Afrikkalaisen sikaruton seurannan kannalta tärkeintä on saada näytteitä itsestään kuolleista ja sairaalta vaikuttaneista villisioista. Myös pitkään kuolleena ollut ja pilaantunut ruho kannattaa tutkia ASF-viruksen varalta, sillä virus säilyy raadoissa pitkään. Metsästäjiä on pyydetty ilmoittamaan viipymättä kuolleena löydetyistä ja liikenneonnettomuuteen joutuneista luonnonvaraisista villisioista. Kuolleena löydetyistä tai oireilevista villisioista ilmoittamisesta maksetaan palkkiona 100 euroa / villisika. Kuolleena löydetystä tai sairaasta villisiasta tulee ilmoittaa viipymättä paikalliselle kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille ja mahdollisen patologisen tutkimuksen varalta Eviran Helsingin toimipisteeseen (erikoistutkija Taina Laine p. 050 373 6614, taina.laine@evira.fi) tai erikoistutkija Teija Kokkonen p. 040 5250822, teija.kokkonen@evira.fi).

Kaikki näytteet lähetetään Eviran Helsingin toimipaikkaan, virologiset näytteet tutkitaan Helsingissä ja trikiininäytteet Oulussa. Evira huolehtii trikiininäytteen toimittamisesta Ouluun. Palkkion saamiseksi metsästäjän tulee täyttää palkkiolaskulomake ja lähettää se Eviraan. Palkkiolaskun voi lähettää samassa lähetyksessä näytteiden kanssa. Jos metsästäjä haluaa lähettää trikiininäytteet tutkittavaksi korvauksetta, ei palkkiolaskulomaketta lähetetä. 

Evira lähettää virustautiseurannan tutkimusvastauksen näytteiden lähettäjälle, jos lähetteeseen on merkitty lähettäjän postiosoite tai sähköpostiosoite. Metsästetyistä villisioista otettujen näytteiden tutkimusvastaus tulee yleensä lähettäjälle sekä alueelliselle riistakeskukselle kuukauden kuluessa näytteiden lähettämisestä. Metsästetyn villisian lihan voi käyttää normaalisti, vaikka Eviran tutkimusvastaus virustautien esiintymisestä ei olisi vielä valmistunut.

ASF–näytteiden rahapalkkion vaihtoehtona tehtävien trikiinitutkimusten vastauksen saaminen kestää keskimäärin 2 viikkoa. Jos trikiinitutkimustulos tarvitaan nopeammin, on tutkimus Oulun Evirassa maksullinen tai näytteet tulee lähettää trikiininäytteitä tutkivaan Eviran hyväksymään muuhun laboratorioon.

Jos luonnonvaraisen villisian lihaa halutaan toimittaa vähittäismyyntiin, sille pitää tehdä lihantarkastus. Lihantarkastus tehdään riistankäsittelylaitoksessa. Villisikojen lihantarkastukseen sisältyy aina trikiinitutkimus. Metsästäjä voi myös myydä tai luovuttaa metsästämänsä villisian lihaa tarkastamattomana suoraan yksityishenkilölle tämän yksityistä käyttöä varten. Silloinkin liha pitää tutkituttaa trikiinien varalta ennen sen luovuttamista. Myös metsästäjän omassa taloudessa käytettävän villisianlihan osalta Evira suosittelee ottamaan trikiininäytteen ja odottamaan tulosta ennen lihan syömistä.

Lisätietoja:

Laura London (ASF – tutkimukset) puh. 050 570 2916, laura.london@evira.fi

Marja Isomursu (trikiinitutkimukset) puh. 040 512 1248, marja.isomursu@evira.fi

Miia Kauremaa (ASF – näytteistä maksettavat palkkiot) puh. 0400 318 510, miia.kauremaa@evira.fi

Anne Fagerlund (luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja myynti) puh. 050 386 8415, anne.fagerlund@evira.fi

Lisää aiheesta palvelussamme