EFSA julkaisi alkuvuonna tieteellisen raportin PEDistä (Porcine epidemic diarrhoea)

Porcine epidemic diarrehoea (PED) on koronaviruksen aiheuttama sikojen suolistosairaus, jota ei ole koskaan todettu Suomessa. EFSAn raporttiin (Collection and review of updated scientific epidemiological data on porcine epidemic diarrhoea) on kerätty tietoa PEDin esiintyvyydestä ja oireista sekä viruskannoista EU:n alueella ja muualla maailmassa.

Vuonna 2013 USAssa todettiin ensimmäistä kertaa PEDin aiheuttamia taudinpurkauksia. PED levisi siellä nopeasti, mikä aiheutti huolta myös Euroopassa. Huolen takia EFSA julkaisi vuonna 2014 lausunnon PEDistä ja nyt alkuvuonna 2016 ilmestynyt raportti on jatkoa aikaisemmalle lausunnolle.

PED ei ole EU:lle eikä maailman eläintautijärjestö OIE:lle ilmoitettava tauti. Suomessa PED kuuluu eläinlääkintölainsäädännössä välittömästi ilmoitettaviin eläintauteihin. Se on kansallisella tasolla ilmoitettava tauti myös Ranskassa, Irlannissa ja Ruotsissa. Suomessa tautia ei ole koskaan todettu.

EFSAn raporttia varten jäsenmaista kerättiin tietoa sekä todetuista PED-tautitapauksista että seurannasta. Yhteensä 13 maata raportoi seurannasta. Suomessa ei ole todettu tautitapauksia, joten Evira vastasi kyselyn seuranta-osioon. Tautitapauksia raportoi seitsemän maata. Tautitapauksista kysyttiin muun muassa sairastuvuutta ja kuolleisuutta eri ikäryhmissä, tuotantomuotoa, taudin vaikutuksia tilalla sekä arviota tartuntareitistä.

Tautia esiintyy useassa Keski-Euroopan maassa. Raporttiin vastanneista maista varmistettuja PED-tautitapauksia on todettu Itävallassa, Belgiassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Saksassa. Raportin seurantatietojen mukaan Virossa on todennäköisesti ollut PED-tapauksia, mutta niitä ei ollut varmistettu raportissa vaadituin menetelmin.   Raporttiin liittyvässä kirjallisuushaussa Euroopan maista tapauksia on julkaistu myös Portugalista, Sloveniasta ja Ukrainasta. Koska useimmissa maissa tautia ei tarvitse ilmoittaa, lienee tapausten määrä huomattavasti suurempi kuin mitä raportissa on mainittu.

PED-tartunta leviää virusta sisältävän ulosteen välityksellä ja sika saa tartunnan suun kautta. Tartunta voi tulla tilalle joko suoraan tartuntaa kantavien sikojen välityksellä tai välillisesti likaisen kuljetusauton, saappaiden, vaatteiden tms. tarvikkeiden välityksellä. Tartunnan saaneet siat erittävät virusta ulosteeseensa yleensä n. viikon, mutta myös pidempään jatkuvaa viruseritystä on raportoitu.

PED-tartunnan Suomeen leviämisen estämiseksi on erittäin tärkeää muistaa yleiset tautisuojausohjeet. Tautisuojausohjeet on hyvä muistaa myös ostettaessa käytettyjä maatalouskoneita yms. laitteita ulkomailta.

EFSAn 2016 julkaisema raportti: 
Collection and review of updated scientific epidemiological data on porcine epidemic diarrhoea

EFSAn 2014 julkaisema lausunto: 
Scientific Opinion on porcine epidemic diarrhoea and emerging porcine deltacoronavirus

Lue lisää PEDistä 

Lue lisää sikojen suolistotulehduksista 

Lue lisää näytteenotosta