Lainsäädäntökurssi muissa EU- ja ETA-maissa kuin Suomessa valmistuneille eläinlääkäreille

Envirovet järjestää elokuussa ns. EU/ETA-kurssin eläinlääkäreiden pätevöittämiseksi kunnallisiin virkatehtäviin.

Kunnaneläinlääkäriltä, jonka virkaan kuuluu eläintautilain täytäntöönpanoon, elintarvikkeiden turvallisuuden valvontaan tai eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyviä tehtäviä, on kunnan vaadittava, että hän osoittaa tutustuneensa Eviran hyväksymällä tavalla Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön.

Evira ei enää jatkossa itse järjestä EU/ETA-kursseja ja se on hyväksynyt Envirovetin sekä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden antaman koulutuksen. Envirovet järjestää ensimmäisen kurssin elokuussa 2016. Koulutusta pyritään tarjoamaan vuorovuosin.

Kurssin suorittaminen antaa pätevyyden yleisiin kunnaneläinlääkärin virkatehtäviin ja sen tavoitteena on, että osallistuja oppii soveltamaan aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä valvontatyössä sekä ymmärtää kansallisen lainsäädännön soveltamisen osana EU-lainsäädäntöä. Kurssi ei kuitenkaan anna pätevyyttä asetuksen (EY) N:o 854/2004 tarkoittamiin teurastamon, riistankäsittelylaitoksen eikä leikkaamon valvontatehtäviin.

Lisätietoa kurssista sekä ohjeita ilmoittautumiseen täältä.

Lisätietoja: 

ylitarkastaja Tiina-Mari Aro, tiina-mari.aro@evira.fi