Miten penisilliinipula on vaikuttanut sinun työhösi? Vastaa kyselyyn

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira selvittävät penisilliinin saatavuushäiriön vaikutuksia tuotantoeläimiä hoitavien eläinlääkäreiden työhön. Tietoja hyödynnetään paitsi tutkimuksellisiin tarkoituksiin, myös viranomaistoiminnan käytännön arvioimiseen ja parantamiseen sekä varautumiseen mahdollisiin vastaaviin tilanteisiin. Tuloksista tehdään suomenkielinen yhteenveto sekä mahdollisesti kansainvälinen julkaisu. Vastaaminen ei vie kauaa aikaasi, mutta tuottaa arvokasta tietoa varautumiseen vastaisten häiriötilanteiden varalle. Kysely on osa laajempaa, mikrobilääkkeiden käyttöön liittyvää tutkimushanketta.

Kyselyssä selvitetään perustiedot vastaajasta sekä hänen tekemästään tuotantoeläinpraktiikasta. Lisäksi selvitetään poikkeustilasta tiedottamista, käytännön ongelmia lääkevalinnassa sekä arvioita siitä, miten tulevaisuudessa, palatessa normaalitilanteeseen saatavuushäiriö vaikuttaa lääkityskäytäntöihin. Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisina.

Tätä kyselyä jaetaan eri kanavia pitkin mahdollisimman kattavasti eläinlääkäreille, joten saatat saada kyselyn useampaan kertaan. Kyselyyn toivotaan vastauksia 30.6.2016 mennessä. Vastaathan kyselyyn kuitenkin vain kerran. Vastaaminen vie noin 15 minuuttia.

Kiitämme yhteistyöstä!

Kyselyn löydät täältä

Lisätietoja: 

Mari Nevas
ELT, dosentti, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri
Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto
mari.nevas@helsinki.fi
p. 0294157144

Henriette Helin-Soilevaara
ylitarkastaja
Eläinten terveys ja hyvinvointi –yksikkö
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
henriette.helin-soilevaara@evira.fi
p. 040 489 3352