Muistutusta tilojen terveydenhuollosta vastaaville eläinlääkäreille muutamasta lääkitsemisasiasta

Naseva- ja Sikava-tiloilla terveydenhuollosta vastaavan eläinlääkärin vastuulla on varmistaa, että tilan lääkekirjanpito vastaa lääkkeiden käyttöä. Jos eläinlääkäri on määrännyt suuremman annoksen ja pidemmän varoajan, tilan lääkekirjanpidossa on oltava tiedot tältäkin osin oikein. Tilalla on lääkekirjanpito oltava kunnossa, jotta voit jatkaa varalle luovuttamista. Terveydenhuoltosuunnitelma ja lääkitykset on päivitettävä vähintään vuosittain. Myös siihen liittyen on tässä pari muistutusta tarkistettavaksi suunnitelmaa päivitettäessä.

Nasevassa tai Sikavassa pidettävän lääkekirjanpidon oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistaminen

Nasevan tai Sikavan lääkekirjanpitoa kannattaa katsoa yhdessä omistajan kanssa. Huomiota pitää kiinnittää erityisesti seuraaviin asioihin:

  • Onko lääkkeiden varoajat kirjattu oikein?
    Jos olet määrännyt ohjevaroaikaa pidemmän varoajan, tämä on löydyttävä myös sähköisestä kirjanpidosta. Tämä on tärkeää elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi.
  • Onko kaikki tilalla itse annetut lääkkeet kirjattu terveydenhuoltojärjestelmään?

Terveydenhuoltosuunnitelman päivitys

Muista päivittää terveydenhuoltosuunnitelma vähintään vuosittain. Se tulee lisäksi päivittää aina, kun on tarvetta muuttaa lääkityksiä tilan tautitilanteen tai muun syyn johdosta. Suunnitelma on tallennettava terveydenhuoltojärjestelmään.

Päivitystä tehdessäsi mieti yhdessä tilan väen kanssa, onko lääkitystarve tavanomainen ja helposti tunnistettavissa: Suunnitelmassa on kuvattava oireet, joihin hoito aloitetaan. Samoin siinä on hyvä kuvata miten toimitaan, jos hoito ei näytä tehoavan. Lisäksi on hyödyllistä kirjata kriteerit, jolloin on otettava yhteyttä eläinlääkäriin.

Annostusohje ”xx ml/eläin” ei ole yksinään riittävän tarkka lääkkeen oikean käytön varmistamiseen. Kirjaa lääkitysosiossa annostus aina painokiloa kohden (esim. xx ml/10kg, xx ml/100 kg).

Pidä mielessäsi mikrobilääkkeitä koskevat säännökset.

  • Kriittisen tärkeiden mikrobilääkkeiden käyttöä on rajoitettu näiden lääkeaineiden tehon säilyttämiseksi.
  • Lääkitsemisasetus edellyttää kliinisen tai mikrobiologisen diagnoosin ennen lääkitsemistä. Näytteitä on otettava säännösten mukaan vähintään kerran vuodessa, jos lääkitään samaa vaivaa toistuvasti mikrobilääkkein tai määrätään ryhmälääkityksiä.
  • Varalle ei saa luovuttaa fluorokinoloneja eikä 3. ja 4. polven kefalosporiineja

Lääkitsemisasetuksen löydät täältä.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Liisa Kaartinen, p. 029530 5138