Sisävesialueelle on myönnetty vapaa asema lohikalojen alfavirustartunnoista (SAV)

Suomen lohikalakantojen suojaamiseksi lohikalojen alfavirustartunnoilta (salmonid alphavirus infections, SAV) haettiin sisävesialueellemme virallista SAV-tartunnoista vapaata asemaa. Hakemus hyväksyttiin EU:n komiteassa kuluvan vuoden alussa. Vapaaseen asemaan perustuen saamme vaatia, että sisävesialueellemme tuodaan kirjolohia, lohia tai taimenia tai näiden sukusoluja vain alueelta tai pitopaikasta, jossa SAV-tartuntoja ei esiinny. Vapaa asema tarkoittaa myös mahdollisuutta myydä näitä kalalajeja toiselle vapaalle alueelle tai pitopaikkaan ilman lisätodisteluja. Merialueelle ja merikalojen nousualueelle perustetaan IPN-taudin rajoitusalueen ohella SAV-tartuntojen rajoitusalue ja kalojen ja niiden sukusolujen siirrolle rajoitusalueelta sisävesialueelle asetetaan ehtoja myös SAV-tartuntojen varalta.

Suomen sisävesialue on ensimmäinen SAV-vapaan aseman saanut alue EU:n alueella. Lähetettäessä viljeltyjä kirjolohia, lohia, taimenia tai näiden sukusoluja muualta EU:n alueelta sisävesialueellemme, tulee lähtömaan viranomaisten vakuuttaa Euroopan unionin terveystodistuksessa (komission asetus 1251/2008, liite II) olevien ehtojen mukaisesti, että vaatimukset SAV-vapaalle maalle, sen vyöhykkeelle tai osastolle tai desinfioidulle mädille täyttyvät lähtöpitopaikan osalta.

Viljeltyjen kirjolohien, taimenten, tai näiden sukusolujen siirtäminen Suomessa merialueelta tai merikalojen nousualueelta sisävesialueelle ei ole sallittua, sillä terveystodistuksen ehdot eivät täyty IPN- eikä SAV-tartuntojen osalta. Lohikalojen sukusoluja saa siirtää MMM:n päätöksessä (806/2014) asetetuin ehdoin. Päätöstä ollaan päivittämässä SAV-taudin osalta ja se tulee lausunnolle ennen juhannusta. Ehdot tulevat kuitenkin olemaan pitkälti samanlaisia kuin nykyiset ehdot IPN-taudille, joten merkittäviä muutoksia sukusolujen siirroille ei ole tulossa. Luonnonvaraisten kalojen siirtämiseksi vaaditaan aluehallintoviraston poikkeuslupa samalla tavalla kuin nykyään IPN-taudin rajoitusaleen yhteydessä.    

Lisää tietoa SAV-tartunnoista

Lisää tietoa viljeltyjen kalojen sisämarkkinakaupan ehdoista

Lisätietoja:

Evira, ylitarkastaja Hanna Kuukka-Anttila, p. 040 351 3318

MMM, neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, p. 0295 162 361