Tiedäthän mitä hevosta hoidat?

Varastettu poni on ollut esillä eri tiedotusvälineissä viime aikoina. Eläinlääkärin pitäisi aina kiinnittää huomiota paperittomaan hevoseen. Varmista, että hevospotilaasi ovat tunnistettuja ja suomalaiseen tietokantaan ilmoitettuja.

Jokaisella hevosella on oltava passi

Jokaiselta hevoselta on löydyttävä tunnistusasiakirja (hevospassi tai rekisterikirja), jossa olevat tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Alkuperäisen tunnistusasiakirjan tulee olla viivytyksettä saatavilla siinä pitopaikassa missä hevosta pidetään. Kilpailevat suomalaishevoset on mikrosirutettu vuodesta 2000 lähtien ja 1.7.2009 lähtien mikrosirutus on ollut pakollista hevosen tunnistamisen yhteydessä kaikissa EU-maissa. Suurimmalla osalla hevosista pitäisi siis mikrosiru löytyä. Passista ja hevosesta löytyvien sirunumeroiden tulee täsmätä.

Muistuta omistajaa, että hevosia koskee muuttoilmoitusvelvollisuus

Kannattaa myös muistuttaa hevosenpitäjää siitä, että hevonen on ilmoitettava suomalaiseen hevostietokantaan. Tämä vaatimus koskee myös hevosia, jotka tulevat Suomeen yli 90 päiväksi. Poikkeuksena ovat vain siitoskaudella Suomessa vierailevat orit.

Hevonen potilaana

Eläinlääkärin on tiedettävä ennen lääkityspäätösten tekemistä, mitä lääkkeitä hevoselle voi käyttää. Jotta tämä onnistuu,

  • muistuta jo aikaa varattaessa, että hevosen tunnistusasiakirja tulee olla mukana, kun hevosta hoidetaan
  • tarkasta sirulukijalla, että hevonen ja tunnistusasiakirja vastaavat toisiaan
  • tarkasta, onko hevosella teurastuskieltomerkintä

Jos tunnistusasiakirjaa ei ole mukana, voit käyttää hevosen lääkintään vain tuotantoeläimille hyväksyttyjä lääkkeitä. Muista aina merkitä 6 kk:n varoajalliset hevosluettelon lääkkeet passiin, jos passissa ei ole teurastuskieltomerkintää.

 

Lue lisää:

Hevosten tunnistamisen vaatimuksista

Kysymyksiä hevoseläinten tunnistamisesta

Hevosten lääkitysopas (pdf)

Hevoslääkeluettelo (Komission asetus hevoseläinten hoidossa keskeisistä aineista (EU) N:o 122/2013) (pdf)