Afrikkalainen sikarutto uhkaa Suomea edelleen

Afrikkalaisen sikaruton tautitilanne on pahentunut Baltiassa ja Puolassa tämän vuoden aikana ja kesällä tauti levisi uusille, aiemmin taudista vapaille alueille. Afrikkalaisen sikaruton takia perustetut rajoitusalueet ovat laajentuneet kesän aikana useasti ja tällä hetkellä koko Viro ja suurin osa Latviasta ja Liettuasta on rajoitusaluetta. Puolassa erityisenä ongelmana on laittomien eläinsiirtojen välityksellä pienissä sikaloissa leviävä tartunta.

Syyskuun loppuun mennessä villisikojen tautitapauksia on todettu Virossa 759, kuukauden aikana tapauksia on ollut jopa 155. Sairastuneita sikoja on silti moninkertaisesti, sillä yksi tautitapaus voi tarkoittaa kokonaista kuollutta pahnuetta. Afrikkalainen sikarutto on nyt levinnyt myös Viron länsiosiin ja Saarenmaalle. Alueilla on muuta maata korkeampi villisikatiheys, joten taudin hävittäminen alueelta tulee olemaan hyvin vaikeaa. Tällä hetkellä vain Hiidenmaa on vapaa afrikkalaisesta sikarutosta, sekin kuuluu taudin takia perustettuun rajoitusalueeseen. Myös Latviassa tautitilanne on villisikojen osalta hyvin huono, tähän mennessä on todettu 617 villisikatartuntaa. Erityisen huolestuttavaa on se, että tauti on levinnyt Väinäjoen yli maan länsiosiin ja lähestyy aluetta, jossa on maan tihein villisikapopulaatio. 

Toistaiseksi afrikkalaisen sikaruton leviämistä villisioissa ei ole pystytty pysäyttämään ja siten estämään tartuntoja villisioista kotieläiminä pidettäviin sikoihin. Mitä enemmän tautia ja virusta esiintyy ympäristössä, sitä todennäköisemmin virus löytää leviämisreitin sikatiloille.  Kesän aikana afrikkalaista sikaruttoa todettiin odotetusti jälleen myös kotisioissa. Virossa afrikkalaista sikaruttoa on todettu kuudella tilalla, kaksi tiloista on ollut isoja tuotantosikaloita ja loput takapihasikaloita. Latviassa on ollut kolme tapausta kotisioissa, tilat olivat pienehköjä tuotantosikaloita. Liettuan 18 tapausta ovat kaikki olleet pieniä takapihasikaloita. Puolan tilanne on poikennut aiemmista vuosista merkittävästi, sillä vuosina 2014 ja 2015 tapauksia oli yhteensä kolme. Tänä vuonna Puolassa on ollut jo 20 tapausta kotisioissa, taudin leviämiseen ja tartuntojen määrään liittyy merkitsemättömien ja mahdollisesti laittomasti maahan tuotujen sikojen kauppa. Tapauksia on ollut sekä tuotantosikaloissa että takapihasikaloissa. Eläinkauppaan liittyvän laittoman toiminnan takia Puolassa on jouduttu laajentamaan taudin takia perustettuja rajoitusvyöhykkeitä (rajoitusaluekartan keltainen alue). Puolassa todetut villisikatapaukset ovat melko rajatulla alueella, ja hieman eri alueella kuin todetut kotisikatapaukset.

Venäjällä afrikkalaista sikaruttoa esiintyy sekä kotisioilla että villisioilla. Suomen lähimmät taudinpurkaukset ovat Pihkovan alueella, jossa tautia on todettu kolmessa tapauksessa villisioissa ja yhdessä pienessä sikalassa lähellä Viron ja Latvian rajaa. Lisäksi Arkangelin ja Vologdan alueilla on laaja afrikkalaisen sikaruton epidemia takapihasikaloissa. Siellä taudin leviämisen epäillään johtuvan sairaiden porsaiden laittomasta myynnistä. Alueelliset taudinvastustustoimet ovat käynnissä.

Rajoituksia ja suosituksia tuliaistuonnissa

ASF -virus on kestävä, ja yksi taudin tartuntareiteistä on epäsuora leviäminen virusta sisältävän lihan tai lihatuotteiden välityksellä.  ASF- tartunnan maahantulon estämiseksi sekä sisämarkkinoilla että tuonnissa EU:n ulkopuolelta pitää noudattaa tuontiehtoja ja taudin takia annettuja rajoituksia. Koko Viro sekä suurin osa Latviasta ja Liettuasta ovat afrikkalaisen sikaruton takia perustettua rajoitusaluetta, josta on kiellettyä tuoda villisian lihaa tai muita villisikatuotteita Suomeen.  Lisäksi Evira suosittelee, ettei Suomeen tuoda villisianlihaa eikä siitä valmistettuja elintarvikkeita Baltian maista tai Puolasta rajoitusalueiden ulkopuoleltakaan. Myös sianlihan tuontiin kohdistuu rajoituksia. Niistä EU:n ulkopuolisista maista, joissa afrikkalaista sikaruttoa esiintyy, on sianlihaa ja villisianlihaa sisältävien elintarvikkeiden tuonti kokonaan kielletty.

Lisätietoja:

Älä tuo afrikkalaista sikaruttoa Suomeen