Lemmikkieläinpassin myöntö eläimelle, jonka omistaja asuu EU:n ulkopuolella

Lemmikkieläinasetuksen nojalla ei voida asettaa vaatimuksia omistajien kansallisuudelle tai vakinaiselle asuinpaikalle. Lemmikkieläinpassi voidaan Suomessa myöntää myös lemmikille/omistajalle, joka asuu EU:n ulkopuolella omistajan kansallisuuteen katsomatta.

Passin myöntäminen edellyttää, että lemmikki on asianmukaisesti tunnistusmerkitty ja että sillä on voimassaoleva, EU-lainsäädännön edellyttämä kolmasmaatuontitodistus (asetus 577/2013, liite IV), jonka mukaan lemmikki täyttää EU:n asettamat tuontivaatimukset. EU-passia ei siis voi myöntää laittomasti EU:n ulkopuolelta Suomeen tuodulle lemmikille.

Tulkinnan muutoksen lähtökohtana on ollut EU:n ulkopuolelta (erityisesti Venäjältä) tulevien, Suomessa usein käyvien lemmikkieläinten aiheuttaman eläintautiriskin - rabieksen - minimointi. Tavoite saavutetaan myöntämällä EU:n ulkopuolisen maan kansalaisen omistamalle lemmikille EU:n lemmikkieläinpassi, johon rabiesrokotukset saa merkitä vain EU-alueen eläinlääkäri. On turvallisinta, että nämä lemmikit saavat rokotuksensa Suomessa.

Suomalainen eläinlääkäri voi siirtää EU:n ulkopuolella annetun rabiesrokotuksen kolmasmaatuontitodistuksesta EU-passiin edellyttäen, että eläinlääkärillä on varmuus siitä, että kolmasmaatodistuksen myöntänyt eläinlääkäri on laillistettu ja toimivaltainen ja että rabiesrokotus/rokote täyttää EU-asetuksen 576/2013 liitteen III vaatimukset. Koska käytännössä edellä mainituista on vaikea varmistua, on turvallisinta rokottaa lemmikki EU-passin myöntämisen yhteydessä uudelleen.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Virva Valle, Eläinten terveys ja hyvinvointiyksikkö, p. 040 489 3359