Suomessa on mitättömän alhainen lampaiden ja vuohien scrapie-taudin riski

Euroopan unioni on myöntänyt Suomelle mitättömän alhaisen riskin luokituksen klassisen scrapien osalta. Komission asetus tuli voimaan 8.9.2016. Koska muutoksen myötä kaikilla suomalaisilla lampaiden ja vuohien pitopaikoilla on mitättömän alhaisen scrapie-riskin luokitus, vapaaehtoinen scrapie-terveysvalvonta lakkautetaan tarpeettomana. Terveysvalvontaan kuuluvien pitopaikkojen ei tarvitse tehdä erillistä lopettamisilmoitusta. Jatkossa pitopaikoille ei enää tehdä pitopaikkakohtaisia terveysluokkapäätöksiä.

Muutos helpottaa lampaiden, vuohien ja niiden sukusolujen sisämarkkinasiirtoja, sillä niitä voi jatkossa vapaasti viedä muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin, jos muut vientiehdot täyttyvät. Myös Ruotsi sai alhaisen riskin luokituksen, joten lampaiden, vuohien ja niiden sukusolujen tuonti Ruotsista helpottuu.

Scrapie-taudin seurantaa pitää kuitenkin tehdä myös jatkossa, jotta Suomi säilyttää myönnetyn luokituksen. Seurantaa tehdään aiempaan tapaan tutkimalla, löytyykö yli 18 kuukauden ikäisistä, raatokeräilyalueelta kerätyistä lampaiden ja vuohien raadoista scrapieta. Näytteitä tarvitaan kuitenkin myös raatokeräilyalueen ulkopuolelta. Uudessa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta, velvoitetaan tilat, joissa on vähintään 50 uuhta tai kuttua ja jotka sijaitsevat raatokeräilyalueen ulkopuolella, toimittamaan Eviraan näyte vähintään yhdestä vuoden aikana kuolleesta yli 18 kuukauden ikäisestä lampaasta tai vuohesta. Tarkemmat ohjeet näytteiden lähettämisestä julkaistaan Eviran verkkosivuilla. Scrapie-epäilystä tulee jatkossakin aina ilmoittaa virkaeläinlääkärille. 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Miia Kauremaa, Evira, miia.kauremaa@evira.fi , p. 0400 318 510